Hopp til innhold

Om Torbjørn Ekrem

Professor i entomologisk systematikk ved NTNU Vitenskapsmuseet. Jobber med taksonomi og fylogeni på insekter, spesielt fjærmygg. Underviser i biosystematikk ved NTNU og er koordiantor for det norske nettverket for DNA-strekkoding, NorBOL (www.norbol.org).

Kolingskaret ved Havsåsen i Skråstadheia var et spennende bekjentskap i dag, 11. august. Her står eiketrærne tett og i øvre deler er det innslag av mange andre edelløvtrær slik som lind og spisslønn.

Edelløvskog i Kolingskaret ved Havsåsen. Foto: Torbjørn Ekrem, CC-BY.

I dette området tok Lasse Topstad prøvene til masterprosjektet sitt i biologi ved NTNU. En av de ting han ønsker å se nærmere på er om analyse av DNA i miljøprøver kan brukes for å registrere mangfoldet av bjørnedyr i mose, lav og strølaget.

Sommeren på Østlandet viste seg fra sin beste side torsdag 10. august. Det var stor forbedring fra dagen før og alle var fornøyde med at gårsdagens arbeid på Bøsnipa ble utsatt til i dag. Lindeskogen ved Slemmestadveien var et spennende bekjentskap: Flere gamle lindetrær og mange fine bjørnedyrhabitat.

Gammel linderot i Bøsnipa naturreservat. Foto: Torbjørn Ekrem CC-BY.

Bøsnipa ble vår siste lokalitet ved Oslofjorden og neste stopp var to små reservater ved Brevik i Telemark: Blekebakken og Åsstranda. Begge er kalklindeskoger, men ganske ulike. I Blekebakken var det mange vannfylte hulrom i kalkberget; et spennende habitat for bjørnedyr og andre småkryp. I Åsstranda prøvetok vi to ulike områder: lavereliggende område preget av or og en høyereliggende  skråning med mer lind og andre løvtrær.

Ingemar tar prøver av vannfylte hulrom i bergveggen i Blekebakken. Foto: Torbjørn Ekrem CC-BY.
Hunting high and low. Lasse henter spennende lavprøver i trær i Åsstranda. Foto: Torbjørn Ekrem CC-BY.

Dagen i dag, 9. august, opprant med en ubehagelig værmelding: Sterkt og vedvarende regn store deler av dagen. Det skulle bli spesielt vått på ettermiddagen, så vi fortet oss nedover Sigdal mot Drammen og videre mot Oslo. Rakk allikevel en kort stopp i Simostranda for å betrakte statuen av skiskytterkongen Ole Einar Bjørndalen.

Første lokalitet var en kalklindeskog sør for Dælivannet ved Kolsås i Bærum kommune. Denne skogen stod i sterk kontrast til gårsdagens barskog og inni den mørke underskogen samlet vi lav og mose og strø for ekstraksjon av bjørnedyr.

Frodig og grønt i underskogen ved Dælivann. Foto: Torbjørn Ekrem CC-BY.
Stor trær i kalklindeskogen ved Dælivann. Foto: Torbjørn Ekrem CC-BY.

Andre lokalitet for dagen var Elnestangen i Asker. Vi hadde ikke mer enn parkert bilene før regnet satte i gang og det ble en våt fornøyelse å krabbe rundt etter bjørnedyrsubstrat. Selv om skogen på Elnestangen også er en kalklindeskog, er den ganske forskjellig fra skogen ved Dælivannet. Trærne er ikke så høyreiste og det var større innslag av eik og yngre trær.

Elnestangen ble siste stopp i dag. I morgen drar vi videre sørover mot Kristiansand, men vil stoppe på Bøsnipa og Brevik på ytterligere tre lindeskoglokaliteter.

Lasse tar prøver av strølaget i lindeskogen på Elnestangen. Foto: Torbjørn Ekrem CC-BY.
Hule lindetrær var det flere av på denne lokaliteten. Her må det da bo bjørnedyr! Foto: Torbjørn Ekrem CC-BY

 

 

Garantert, men hvilke arter? Det skal vi forsøke å finne et svar på i vårt prosjekt. Dessverre kunne vi ikke ta prøver inne i naturreservatet i år ettersom samletillatelsen ikke kom på plass i tide på grunn av en misforståelse. Lokaliteten vi besøkte og som vi ga navnet 'Tardigrade heaven' må derfor hvile til en senere anledning. Rett nord i Heimseteråsen, utenfor verneområdet, fant vi allikevel et fint sted blant grantrær, rogn og bjørk i en bratt skråning. Prøvene ble tatt og vi returnerte rimelig fornøyd til Fritidstunet nær Prestfoss, en perfekt overnattingsplass i Sigdal.

Mosekledde steiner i 'Tardigrade heaven'. Foto: Torbjørn Ekrem CC-BY.
Fjærmose (Ptilium crista-castrensis) i 'Tardigrade heaven'. Foto: Torbjørn Ekrem CC-BY.
Lokaliteten vi samlet i nord for verneområdet på Heimseteråsen. Foto: Torbjørn Ekrem CC-BY.

Endelig er feltarbeidet i prosjektet Bjørnedyr i norske skoger skikkelig i gang. Mandag syvende august møttes Terje, Ingemar, Tommy, Lasse og Torbjørn på Gardermoen og reiste sammen til Oppkuven-smedalen naturreservat for prøvetaking i gammel granskog. Området rundt toppen Oppkuven (704 moh.) er vakkert og tett med mange svært gamle trær, små myrer, pytter og tjern. Ivar Gjerde (NIBIO) hadde pekt ut et par potensielt gode lokaliteter basert på resultatene fra Miljøregistrering i Skog og vi valgte et område noen hundre meter sør for Smaltjern. Her ble det tatt prøver av mose, lav og strølaget.

En svært vellykket første dag i felt. Takk til Fylkesmannen i Buskerud for samletillatelse i Oppkuven-smedalen naturreservat og Løvenskiold Skog for kjøretillatelse i Nordmarka.

En typisk lavprøve fra Oppkuven. Foto Torbjørn Ekrem CC-BY.
Strølaget skal også prøvetas. Prøver med samme areal måles opp og legges i plastposer. Foto: Torbjørn Ekrem CC-BY.
Lasse og Terje samler bjørnedyr i Oppkuven. Foto: Torbjørn Ekrem CC-BY.

 

Bjørnedyr var en suksess på Sør-Trøndelag Fylkeskommunes Science Camp. Elevene fikk erfaring med ekstrahering av tardigrader og observere dem i mikroskop. De fikk også undersøke overlevelse av bjørnedyr etter gamma-bestråling og frysing til -80 og -196 grader (flytende nitrogen).

Elevene ekstraherer bjørnedyr fra etasjemose. Foto: Mathias Backsæther.

Det er mye som skjer i Trondheim i forbindelse med Starmus-festivalen 19-23. juni. Blant mye annet arrangerer NTNU i samarbeid Sør-Trøndelag fylkeskommune Science Camp for elever på 11-13 trinn. Campen har tittelen Life in Space og selvsagt er bjørnedyr med! Sammen med Henriette Vaagland ved Insitutt for Biologi, har Elisabeth Stur, Lasse Topstad og Torbjørn Ekrem startet forberedelsene. Vi plukker ut bjørnedyr fra moseprøver og tørker dem slik at de er klare for forsøk med stråling og frysing. I løpet av noen timer fant vi over 100 dyr!

Lasse Topstad forteller om bjørnedyr til Science Camp.

Bjørnedyr og prosjektet vårt Bjørnedyr i norske skoger fikk super dekning i gårsdagens Ekko på NRK P2. Journalist Guro Tarjem hadde vært med Torbjørn i Bymarka i Trondheim, samlet en flott etasjemose og snakket mye om verdens kuleste dyr. Tilbake på NTNU Vitenskapsmuseet ble mosen undersøkt, og jammen kravlet det ikke frem en liten eutardigrad. Her er en direkte lenke til innslaget.