Hopp til innhold

Mer om prosjektet

I dette prosjektet har vi som mål å undersøke mangfoldet av bjørnedyr i utvalgte skoger i Norge. Vi ønsker å se om enkelte arter er knyttet til bestemte substrat eller bestemte skogstyper og sammenligne utbredelsen med kjente miljøvariabler. Samtidig vil vi registrere så mange arter som mulig fra de skogene vi undersøker.

I prosjektet vil vi besøke lokaliteter som tidligere er godt kartlagt med tanke på vegetasjon og andre organismegrupper. Disse lokalitetene er Skråstadheia ved Kristiansand, Oppkuven-Smedalen naturreservat nord for Oslo, Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat i Sigdal, Geitaknottane naturreservat ved Kvam i Hordaland, Gartland nær Grong i Nord-Trøndelag, lindeskoger rundt Oslofjorden, og bjørkeskoger i Lund, Rogaland og Åmotsdalen i Sør-Trøndelag.

Et kart over lokalitetene finner du her.

Gjennom samarbeidet med internasjonale eksperter ønsker vi å øke kompetansen om bjørnedyr i Norge, kommunisere kunnskap om bjørnedyr, og etablere en god referansesamling av denne organismegruppen ved NTNU Vitenskapsmuseet.