Hopp til innhold

Samarbeidspartnere

Disse personene er med i prosjektet:

Torbjørn Ekrem er professor i biosystematikk ved NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim og prosjektleder. Han leder det norske nettverket for DNA-strekkoding (NorBOL) og EBAI-prosjektet og har vært interessert i bjørnedyr siden studietiden ved Universitetet i Bergen.

Ivar Gjerde er seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og ekspert på biologisk mangfold i skog

Roberto Guidetti er associate professor ved Universitetet i Modena i Italia. Han er bjørnedyrekspert og jobber blant annet med evolusjonære tilpasninger hos tardigrader.

Kristian Hassel er førsteamanuensis ved NTNU Vitenskapsmuseet og ekspert på moser. Kristian vil bidra til korrekt identifisering av moser og lav i prosjektet.

Ingemar Jönsson er professor i teoretisk og evolusjonær økologi ved Høgskolen i Kristianstad. Han jobber blant annet med tardigraders tilpasning til uttørking og stråligstoleranse og har sammen med Roberto Guidetti og Reinhardt Kristensen publisert en oversikt over Sveriges bjørnedyr.

Łukasz Kaczmarek er assistant professor ved Institutt for miljøbiologi ved Adam Mickiewicz Universitetet i Poznań, Polen. Han er ekspert på bjørnedyr og har beskrevet mange nye arter for vitenskapen.

Markus Majaneva er postdoktor ved NTNU Vitenskapsmuseet og ekspert på bruk av molekylære metoder til identifisering av arter i miljøprøver.

Terje Meier er Cand. Scient. fra Universitetet i Oslo og ekspert på norske bjørnedyr.

Lasse Topstad er mastergradsstudent ved NTNU og skal jobbe spesielt med bjørnedyr fra Skråstadheia.

Elisabeth Stur er forsker ved NTNU Vitenskapsmuseet og ekspert på fjærmygg og andre organismegrupper knyttet til ferskvann. Hun vil bidra med erfaring og ekspertise i felt, til identifisering og DNA-strekkoding av bjørnedyr.

Ved NTNU Vitenskapsmuseet er også Aina Mærk Aspaas, Erik Boström, Karstein Hårsaker og Tommy Prestø involvert i ulike deler av prosjektet. Spesielt i feltarbeid, laboratoriearbeid, registrering og kuratering av vitenskapelige samlinger.