Hopp til innhold

Bjørnedyr i norske skoger

Bjørnedyr er mikroskopiske små dyr som finnes i mange ulike miljø: Fra de dypeste hav til de høyeste fjelltopper, fra Antarktis til tropene, i vann og på land. De er plassert i en egen rekke i livets tre og er kjent for deres evne til å overleve ekstreme miljøforhold.

Til tross for deres fascinerende biologi er kunnskapen om norske bjørnedyr dårlig og deres mangfold, utbredelse og økologiske rolle i norske skoger er ikke dokumentert.

I dette prosjektet ønsker vi å undersøke bjørnedyrmangfoldet tilknyttet ulike substrat i norske skoger og utvide det nylig påbegynte DNA strekkodebiblioteket over norske bjørnedyr. Prosjektet vil også undersøke om miljøstrekkoding av substrat er en effektiv måte å dokumentere bjørnedyrs mangfold og utbredelse i skog på.