Hopp til innhold

Kolingskaret ved Havsåsen i Skråstadheia var et spennende bekjentskap i dag, 11. august. Her står eiketrærne tett og i øvre deler er det innslag av mange andre edelløvtrær slik som lind og spisslønn.

Edelløvskog i Kolingskaret ved Havsåsen. Foto: Torbjørn Ekrem, CC-BY.

I dette området tok Lasse Topstad prøvene til masterprosjektet sitt i biologi ved NTNU. En av de ting han ønsker å se nærmere på er om analyse av DNA i miljøprøver kan brukes for å registrere mangfoldet av bjørnedyr i mose, lav og strølaget.

Det er mye som skjer i Trondheim i forbindelse med Starmus-festivalen 19-23. juni. Blant mye annet arrangerer NTNU i samarbeid Sør-Trøndelag fylkeskommune Science Camp for elever på 11-13 trinn. Campen har tittelen Life in Space og selvsagt er bjørnedyr med! Sammen med Henriette Vaagland ved Insitutt for Biologi, har Elisabeth Stur, Lasse Topstad og Torbjørn Ekrem startet forberedelsene. Vi plukker ut bjørnedyr fra moseprøver og tørker dem slik at de er klare for forsøk med stråling og frysing. I løpet av noen timer fant vi over 100 dyr!

Lasse Topstad forteller om bjørnedyr til Science Camp.