Hopp til innhold

Bjørnedyr var en suksess på Sør-Trøndelag Fylkeskommunes Science Camp. Elevene fikk erfaring med ekstrahering av tardigrader og observere dem i mikroskop. De fikk også undersøke overlevelse av bjørnedyr etter gamma-bestråling og frysing til -80 og -196 grader (flytende nitrogen).

Elevene ekstraherer bjørnedyr fra etasjemose. Foto: Mathias Backsæther.

Det er mye som skjer i Trondheim i forbindelse med Starmus-festivalen 19-23. juni. Blant mye annet arrangerer NTNU i samarbeid Sør-Trøndelag fylkeskommune Science Camp for elever på 11-13 trinn. Campen har tittelen Life in Space og selvsagt er bjørnedyr med! Sammen med Henriette Vaagland ved Insitutt for Biologi, har Elisabeth Stur, Lasse Topstad og Torbjørn Ekrem startet forberedelsene. Vi plukker ut bjørnedyr fra moseprøver og tørker dem slik at de er klare for forsøk med stråling og frysing. I løpet av noen timer fant vi over 100 dyr!

Lasse Topstad forteller om bjørnedyr til Science Camp.