Frossen fauna

Det er ikke gull alt som glitrer, reinen gjør også det

By Jørgen Rosvold

For noen handler julen om glitrende saker; glitrende julepynt eller glitrende smykker under treet. For enkelte handler julen også om rein; julenissen hadde ikke vært den samme uten reinsdyr. Snøfonner har begge deler: glitrende reinsdyr! I alle fall glitrende reinsdyrbein.

Vivianitt er et jernfosfat-mineral som i blant dannes på bein og tenner i vasstrukne oksygenfattige miljøer. Det er fargeløst eller hvitt når det dannes, men skifter farge til skarp blått når det blir eksponert for oksygen. For at det skal dannes trengs det en nærliggende kilde til både fosfat og jern. I arkeologiske funn opptrer vivianitt på bein ofte i sammenheng med mye avføring, eller eller annet organisk avfall rikt på fosfater, i områder med jernrikt jordsmonn eller hvis beina har ligget i nærheten av jernobjekter.

Vivianitt kan dannes som et tynt pudderaktig lag som i blant kan dekke hele bein, eller det kan dannes som tykkere krystaller. Den kjente Blue Babe, bisonmumien fra Alaska, var nesten helt dekt av dette mineralet. Huden til Ötzi, ismannen,var også dekt med vivianitt på områder som hadde ligget rett på det jernrike berget under.

Så langt har vi bare funnet noen få bein og gevir med vivianitt i snøfonnene, men forholdene er gode for at det skal kunne dannes i dette frosne miljøet med langsom nedbrytning av kadavre og store mengder reinsmøkk. Men, det er fortsatt et mysterium hva som er jernkilden. Pilspisser?

Reinsbein dekt med vivianitt. Noe å henge i juletreet? Foto: Jørgen Rosvold, NTNU Vitenskapsmuseet

More on vivianite:

Vivianite on Wikipedia

– McGowan & Pragnell (2006): The Significance of Vivianite in
Archaeological Settings. Geoarchaeology 21, 93-111.Legg igjen en kommentar