Frossen fauna er en forskningsblogg dedikert til undersøkelser av fugler og pattedyr i alpine glasiologiske områder, i dag og i fortiden. Forskningsprosjektet har to hovedmål:

1. Å dokumentere hvilke dyr som aktivt benytter isbreer og permanente snøfonner i fjellet og hvilken funksjon de har for dyrene.

2. Å utforske hvilken informasjon dyrerester som er funnet i slike områder kan gi om deres historie.

Hovedsiden til bloggen er på engelsk, men det vil komme oppdateringer på prosjektet også her med opplysninger om spennende funn, feltarbeid og resultater.

 

Dette prosjektet er nært knyttet til et postdok-prosjekt som omhandler historien til reinen i Norge, og til det arkeologiske snøfonnprosjektet SPARC. Mange av feltundersøkelsene vil foregå i tradisjonelle sørsamiske områder, med potensialt til å belyse spennende sider ved den samiske høyfjellshistorien (Åarjelsaemien tsoevtsh).

 

Prosjektene varer ut juni 2017.

 

Finansiering for prosjektet har blitt gitt av NTNU, Miljødirektoratet, Sametinget, DKNVS og Nansenfondet.

 

Prosjektet ledes av Jørgen Rosvold. Jeg er biolog, men med utdanning også i arkeologi. Jeg fullførte min doktorgrad i økologi i 2013, om historien til elg, hjort og villsvin i Norge, og jobber for tiden på Seksjon for arkeologi og kulturhistorie på NTNU Vitenskapsmuseet.

IMG_0682b

Kontaktinformasjon

Bildet i toppbanneret er tatt av Tord Bretten (SNO).

Alle bildene på disse nettsidene eies av de respektive fotografene. Vennligst be om lov før du bruker de.


Legg igjen en kommentar