Frossen fauna

Glasialbiologi

By Jørgen Rosvold

Foto: Jørgen Rosvold

Isdekte områder, som isbreer og permanente snøfonner, blir ofte sett på som øde og livsløse landskap; områder som først blir kolonisert av organismer etter at isen har smeltet vekk. Nyere forskning holder nå på å endre denne oppfatningen og det blir stadig oppdaget at en rekke planter, dyr og mikroorganismer faktisk bor i isen.

Liv har blitt funnet på, i og under isen, der de danner komplekse og unike samfunn. Enkelte arter er bare jevnlige besøkende, mens andre tilbringer hele sitt liv i dette frosne landskapet.

Få slike miljø har blitt studert så langt. I takt med at klimaet blir varmere og isen smelter risikerer vi å miste en rekke organismer som vi vet veldig lite om, samt viktige biologiske samspill med isen.

Isbreer og snøfonner utgjør også økologiske og arkeologiske arkiver over fortiden. Når de smelter dukker det opp rester av organismer (bein, hår og fjær, avføring og hele dyr) fra isen som kan gi viktig informasjon ulike høyfjellarters historie og om fortidige endringer i naturen. Problemet er at når de først er smeltet fram brytes de raskt ned og forsvinner hvis de ikke blir samlet inn.

Så langt har glasialbiologiske studier fokusert på små organismer som lever i isen. Formålet til dette prosjektet er å undersøke de fuglene og pattedyrene som besøker, benytter seg av og legger igjen spor etter seg i isen.

Foto: Tord Brette, SNO

 

Lenker til andre glasialbiologiske prosjekter og funn

Generell glasialbiologi:

Glacial Biology

World glacial biology program

Cryobiology

Ice worms

Glacier ecosystems

Glacial nests

Glacier mice

The tiny universe on Alaskan glaciers

 

Spektakulære frosne biologiske funn:

Ötzi

Blue Babe

Frozen mammoth

9000 year old Siberian bison mummy

Tumat the 12.500 year old frozen puppy


Legg igjen en kommentar