Frossen fauna

Hunting high and low

By Jørgen Rosvold
Fjelloppsyn Per A. Lorentzen (Statskog) undersøker en snøfonn i Susendalen. Foto: Jørgen Rosvold

Vell, når det kommer til snøfonner jaktes det stort sett i høyden. Stabile snøfonner ligger stort sett godt over 1000 meter over havet, noe som i blant gjør feltarbeidet litt mer utfordrende. Å nå disse områdene innebærer som oftest lange og bratte vandringer i ulendt terreng, med tunge sekker og raskt skiftende vær. Det er ikke uten grunn at snøfonnene blir liggende gjennom sommeren i enkelte områder; de ligger stort sett i vindfulle fjellsider hvor sola sjelden skinner.

Venstre: Erik Nordberg (Saemien Sijte) og Martin E. Callanan (NTNU Vitenskapsmuseet) bestiger den bratte og tåkelagte fjellsida mot isbreen i Kilskardet. Høyre: Harald B. Midthjell (Sametinget) klatrer opp den den glatte steinura langs en bre på Krutfjellet. Foto: Jørgen Rosvold, NTNU Vitenskapsmuseet

I tillegg til spennende funn og god helse er gevinsten med turene fantastiske utsikter over den vakre fjellheimen omkring. De fleste potensielt gode snøfonnområdene i Norge ligger inne i flotte nasjonalparker.

Panoramautsikt over det snøfonndekte landskapet i Børgefjell nasjonalpark. Foto: Jørgen Rosvold

Nysnøen har nå kommet til de fleste fjellområdene og ender dermed feltsesongen for 2014. Vi er svært takknemlig for all den hjelpen vi har fått fra de mange oppsynsmenn og interesserte privatpersoner som har hjulpet oss med feltarbeid, sagt i fra om funn og gitt verdifull lokalinformasjon. Dette har vært en svært produktiv sesong for snøfonnfunn, med mange nye lokaliteter. Vi har økt antallet registrerte arter til i alle fall 15 arter fugl og pattedyr, og til og med en fisk! Nå er det på tide å prøve å vri noen vitenskapelige data ut av alle funnene. Sesongen for labarbeid, dateringer og vitenskapelig skriving har begynt.

I år har vi påbegynt et godt og givende samarbeid med samiske institusjoner inne i tradisjonelle sørsamiske områder. Fra venstre til høyre sitter Harald B. Midthjell (Sametinget), Erik Nordberg (Saemien Sijte) og Jørgen Rosvold (NTNU Vitenskapsmuseet) foran snøfonnene på Krutfjellet i Hattfjelldal. Foto: Jørgen Rosvold, NTNU Vitenskapsmuseet


Legg igjen en kommentar