Frossen fauna

Funnet noe? Sett dyr?

By Jørgen Rosvold
Foto: Tord Bretten, SNO

Mange av funnene og observasjonene av dyr som gjøres på snøfonner og isbreer blir gjort av turgåere og jegere, eller av forskere fra andre fagelt.

Hvis du kommer over gamle dyrerester eller har observasjoner og bilder av dyr som bruker isbreer og snøfonner aktivt (til f.eks. å kjøle seg ned, spise snø, finne mat osv.) blir vi svært glad for å høre om det!

Hvis du allerede har samlet inn noe anbefaler vi å holde det frossent så lenge som mulig og om mulig å notere GPS-posisjon. Ofte er det bedre å bare notere posisjonen, ta bilder og la funnet bli liggende slik at forskere kan komme å samle det inn på best mulig måte.

Husk at arkeologiske funn og gamle kulturminner er fredet i Norge. Finner du slike ting må la funnet bli liggende og varsle Fylkeskommunen.

For kontaktinformasjon se «Om«Legg igjen en kommentar