Frossen fauna

Når nettene blir lange

By Jørgen Rosvold

… og kulda setter inn, er det ikke alle musene som får feire jul igjen. Å være en smågnager kan være et hardt liv. Farer lurer over alt. Mens enkelte går i fella og andre blir spist av katten, er det til og med noen som fryser fast i isen og ikke dukker opp igjen før mange hundre år senere!

Noen av de mumifiserte småpattedyrene som har smeltet fram på overflaten av snøfonner og breer. Foto: Jørgen Rosvold & Per Gätzschmann, NTNU Vitenskapsmuseet

Ismannen Ötzi er nok den mest kjente frosne mumien som har smeltet fram fra isen. Enn så lenge har vi ikke funnet like spektakulære mumier i Norge, men ved enkelte år med stor issmelting oppdager vi ofte store mengder mumifiserte smågnagere og spissmus på overflaten av isen.

Disse dyremumiene er ofte svært godt bevart. Vi har derfor vært usikre på om de faktisk kan være veldig gamle eller om de bare er dyr som har dødd på isen i løpet av forrige vinter. Nye dateringer av et lite utvalg av småpattedyrene viser at de varierer mye i alder. Ingen har vist seg å være fra vinteren før og den eldste så langt er over 1500 år gammel!

Hvorfor har de havnet i isen? Ingen av disse dyrene har noen spesiell grunn til å gå opp dit. Noen er funnet uten hode og kan kanskje være rester etter noen et rovdyr har fanget. Andre har kanskje vandret ut på isen helt tilfeldig og etter hvert frosset fast der. Uansett gir disse dyrene viktig informasjon om naturhistorien i et område som en sjelden finner ellers. Kanskje kan de også si noe gamle sykdommer og parasitter?

Foto: Tord Bretten, Statens naturoppsyn

 Legg igjen en kommentar