Frossen fauna

Smeltende leveområder

By Jørgen Rosvold
Snøspurven kan tilbringe mye tid på isbreer og snøfonner om sommeren for å fange insekter. Den hvite bakgrunnen gjør det lettere å oppdage maten. Foto: Tormod Amundsen

Varige is- og snøansamlinger dekker omkring 10% av jordas landområder og inneholder mesteparten av alt tilgjengelig ferskvann. Likevel er disse frosne landskapene blant de minst studerte naturtypene i verden, spesielt når det gjelder kunnskapen om fugl og pattedyr i de. Isbreer og snøfonner holder på å smelte vekk i et raskt tempo verden over og vi vet veldig lite om hvilke arter som er avhengig av disse områdene; enda mindre om hvordan dyrene vil bli påvirket av at de smelter vekk.

Fugler og pattedyr blir sjelden forbundet med landis og slike områder blir vanligvis ikke tatt med i studier av ulike dyr. En ny oversiktsartikkel viser likevel at isbreer og varige snøfonner faktisk er viktige for mange alpine og arktiske dyr omkring i verden. Et forholdsvis stort antall fugler og pattedyr benytter seg aktivt av, og tilbringer mye tid på, slike isdekte landområder.

Klauvdyr og spurvefugler er de store gruppene med dyr som benytter seg av områder med landis. Lindring fra sommervarme eller plagsomme innsekter virker å være hovedgrunnen til at mange klauvdyr tilbringer tid på isen, mens spurvefugler i stor grad er ute etter å finne mat.

Tett pels hjelper arktiske og alpine dyr å overleve kalde vintre, men om sommeren kan det fort bli for varmt å spring rundt i pelskåpe. Denne moskusen slapper av på den kjølige snøfonna en varm sommerdag i Dovrefjell. Foto: Tord Bretten, SNO

Predatorer som jerv, bjørn og kongeørn er også blant dyrene som benytter seg av isbreer og snøfonner. I tillegg til å finne mat og ly, bruker fugler og pattedyr isen for å lagre mat, for å få i seg vann, som lekeområder og transportårer. En Søramerikansk fink fra Andesfjellene bygger faktisk reirene sine direkte på isbreer!

Hvitvingediuca er den eneste kjente fuglen i verden som regelmessig hekker på landis. Foto: Douglas R. Hardy

I enkelte områder kan fugler og pattedyr også tilføre viktige næringsstoffer til slike is-økosystem ved å legge igjen mengder med møkk, hår, fjær og enkelte døde dyr.

I takt med at klimaet blir varmere vil behovet for isdekte landområder øke for mange arter, men samtidig vil disse områdene smelte vekk og bli mindre tilgjengelig for dyrene.

Mange pattedyr i fjellet foretar daglige vandringer oppover i høyden på varme sommerdager. Alpesteinbukken besøker ofte isdekte områder hvis de er tilgjengelig for å dra nytte av den kjølige lufta rundt slike steder. Foto: Wikimedia Commons

Isbreer og snøfonner må forvaltes som truede naturtyper, men for å få gjort det på en god måte trenger vi bedre kunnskap om hvilke arter som faktisk bruker områdene og hvorfor. Si gjerne ifra hvis du har dokumentert slik bruk!

For mer informasjon:

Rosvold, J. (2015): Perennial ice and snow-covered land as important ecosystems for birds and mammals. Journal of Biogeography (in press).Kommentarer

Legg igjen en kommentar