Frossen fauna

Chionofile fjellryper

By Jørgen Rosvold
En flokk fjellryper flyr over en snøfonn på Kappfjellet i Grane. Foto: Jørgen Rosvold, NTNU Vitenskapsmuseet.

De fleste ser fram til våren kommer og at snøen endelig skal smelte vekk igjen. Men enkelte ser på den smeltende snøen med triste øyne og ønsker at vinteren og skisesongen hadde vart litt lengre. Hvis du er en av dem så er du sikkert, i likhet med fjellrypa, en chionofil.

Chionofil betyr «snøelsker», etter det gamle greske ordet for snø chion. I biologien er en chionofil en organisme som trives godt med snø og vinter, og som har spesielle tilpasninger som gjør de i stand til å leve godt under slike forhold. For fugler og pattedyr inkluderer slike tilpasninger for eksempel hvit kamuflerende farge, breie føtter som ikke synker så lett i snøen og tett pels eller fjærdrakt som beskytter mot kulda.

Som reinen er fjellrypa svært godt tilpasset snø og vinterforhold, men disse tilpasningene er ikke så nyttige når været blir varmt. Som med reinen kan man ofte finne fjellrypa i nærheten av snøfonner på varme sommerdager. Der kan de hvile på det gjenværende snødekket eller i hulrom under iskanten hvis temperaturen blir for høy. I tillegg kan de forsyne seg av innsekter som har blåst opp på isen og blitt sittende fast.

Tilgangen på permanente snøfonner er derfor viktig for fjellrypa. Økt nedsmelting av snøfonner og breer vil kunne sette et ytterligere press på fjellrypa, en art som har vist en bestandsnedgang de siste årene.

At man ofte kan finne fjellrypa i nærheten av snøfonner på sommeren var sikkert også godt kjent blant mennesker langt tilbake i tid. Kanskje var det noe som trakk jegere opp til fonna i tillegg til reinsjakta?

Ett av flere funn av fjellrypebein som har smeltet ut av snøfonner de siste årene. Foto: Jørgen Rosvold, NTNU Vitenskapsmuseet.

Mer info om fjellrypa og dens bruk av snøfonner:

Fjellryper: en kunnskapsoversikt
– Kaisila, J. (1952). «Insects from arctic mountain snows.» Annales Entomologici Fennici 18(1): 8-25.
– Pedersen, Å. Ø., et al. (2014). «Rock Ptarmigan (Lagopus mutus) breeding habitat use in northern Sweden.» Journal of Ornithology 155: 195-209.Legg igjen en kommentar