Evolusjon!

ForBio, forskerskolen i biosystematikk, får finansiering for fem nye år med forskerutdanning

By Maria Capa

ForBio logo

Forskerskolen i biosystematikk (ForBio) tilbyr PhD kurs innen systematikk og taksonomi. Forskerskolen er koordinert av Naturhistorisk museum (UiO), Universitetsmuseet i Bergen (UiB), Universitetet i Tromsøs Museum (UiT) og NTNU Vitenskapsmuseet. ForBio startet opp i 2010 med støtte for fem år fra Forskningsrådet og Artsdatabanken. I løpet av denne perioden har ForBio organisert mer enn 55 kurs med over 700 deltakere innen emner som spenner fra elementære kurs til de mest avanserte ekspertkurs med fokus på taksonomiske verktøy på bestemte organismegrupper, teoretiske begreper og analytiske metoder. ForBio har nylig fått støtte for ytterligere fem år (2015-2020) for fortsette å utdanne en ny generasjon av spesialister innen biologisk mangfold for derigjennom å møte samfunnets behov for kompetanse og styrke forskningen innen biosystematikk nordiske land.
ForBio tilbyr et bredt utvalg av både praktiske og teoretiske kurs innen biosystematikk, og er en plattform for å tilrettelegge undervisning og forskningssamarbeid mellom nordiske forskningsinstitutter ved blant annet å tilby reisestipender til studenter og postdoktorer. ForBio organiserer også årlige møter der et stort antall medlemmer og samarbeidspartnere samles over flere dager for å diskutere den nyeste utviklingen innen fagfeltet. ForBio dekker påmeldingsavgiften for medlemmer og samarbeidspartnere til sine kurs og årsmøter og også overnatting og / eller reiseutgifter for medlemmer (avhengig av nasjonalitet). For mer informasjon om kurs, workshops, reisestipend eller medlemskap, vennligst besøk ForBio hjemmeside.

Se også: https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/#!/project/248799/no og http://www.artsdatabanken.no/Article/Article/134385Legg igjen en kommentar