Evolusjon!

Om bloggen

By admin

SEG

Evolusjon! er bloggen til Systematikk og Evolusjonsgruppa ved NTNU Vitenskapsmuseet. Vi arbeider med spørsmål knyttet til artsdannelse, slektskap mellom arter og arters utbredelse i tid og rom. Her kan du lese om våre forskningsprosjekter, våre vitenskapelige publikasjoner og temaer knyttet til vårt forskningsfelt.


Legg igjen en kommentar