Evolusjon!

The Arctic Biodiversity Congress: Trondheim, Norway, December 2-4, 2014

By Kristian Hassel

2014-12-05 00_30_07-Arctic Biodiversity Assessment (ABA) - Congress

Biodiversitet i Arktis har de siste dagene vært et «hett» tema på Lerkendal. Omkring 450 deltagere med interesse for biodiversitet har vært samlet for å diskutere utfordringene med å ta vare på den sårbare  arktiske naturen. Hva kan vi gjøre med et stadig varmere klima?

Moser er sammen med karplanter de viktigste primærprodusentene på land i arktiske områder. Mosenes rolle blir viktigere jo mer ekstreme de klimatiske forholdene blir og i høy-arktisk vegetasjon er moser spesielt viktige, både i forhold til den totale artsdiversiteten og produksjon av biomasse.

Nedenfor er et mitt innlegg på kongressen «Bryophyte diversity in high and low Arctic Greenland», som fokuserer på hva vi må gjøre for å ta bedre hånd om de arktiske mosene!Legg igjen en kommentar