Evolusjon!

Stort mangfold av moser i Longyearbyen

By Kristian Hassel
Tetraplodon paradoxus_Svalbard
Blindlemenmose Tetraplodon paradoxus, Bjørndalen (Foto K. Hassel, NTNU Vitenskapsmuseet).

Nordisk Bryologisk Forening la sommeren 2013 sitt årsmøte og ekskursjon til Svalbard og Longyearbyen. Målet med turen var å fremskaffe oppdatert kunnskap om mosefloraen i områdene rundt Longyearbyen. Flere av Europas fremste moseeksperter deltok og mer enn 1000 observasjoner og innsamlinger av mosearter ligger nå ute på Artskart.

En populærvitenskapelig rappport om moser, rikt illustrert med bilder av mosearter du kan treffe på i Longyearbyen og nærliggende områder er nå publisert i Notat-serien til NTNU Vitenskapsmuseet.

forside notat

 

Deltagere på Nordisk Bryologisk Forening sin ekskursjon på Svalbard 2013 (Foto K. Hassel).
Deltagere på Nordisk Bryologisk Forening sin ekskursjon på Svalbard 2013 (Foto K. Hassel, NTNU Vitenskapsmuseet).


Legg igjen en kommentar