Evolusjon!

Moser i Arktis – ny kunnskap fra Grønland

By Kristian Hassel
DSC_1243
Zackenbergdalen (Foto K. Hassel, NTNU Vitenskapsmuseet).

I Zackenbergdalen nordøst på Grønland (74°30’Nord / 21°00’Vest), midt i verdens største nasjonalpark, er det etablert en forskningsstasjon for å overvåke effekten av global oppvarming på det arktiske miljøet. Moser er en en viktig plantegruppe i arktisk vegetasjon både når det gjelder antall arter og produksjon av biomasse.

Resultatene av 10 dagers intenst feltarbeid er nå klart og vi registrerte over 200 mosearter i dalen. Fem av disse viste seg å ikke være registrert på Grønland fra før. En av de nye grønlandske artene er levermosen Lophochaete fryei. Dette er art som er begrenset til arktiske områder og ble opprinnelig oppdaget og beskrevet fra Alaska.

For mer informasjon of mosefloraen i Zackenbergdalen se publikasjonen i Lindbergia.

Fig 3 pseudolep habitus
Første funn av Lophochaete fryei på Grønland (Foto K. Hassel, NTNU Vitenskapsmuseet).

 

DSC_1193
Zackenberg forskningsstasjon (Foto K. Hassel, NTNU Vitenskapsmuseet).

 

 Legg igjen en kommentar