Evolusjon!

Jegere forårsaker klimaendring

By Hans K. Stenøien

 

Du skaper et veldig dårlig klima (ill: Universal Pictures)

Noen av oss har vokst opp i områder der mannfolka (og ingen andre) dro til skogs hver høst og ble borte, og det eneste man hørte var skudd fra tid til annen, noe som betydde at store pattedyr ble lagt i bakken. Ofte akkompagnert av gauling som av og til kunne høres over store avstander, og antagelig en del drikking av ulike væsker. Dette var en ikke ubetydelig kilde til irritasjon for mange av dem som ikke dro til skogs, og mange slags uheldige omstendigheter ble forklart med denne aktiviteten. For eksempel at fjøsstell ikke ble forsvarlig ivaretatt, eller en noe redusert almenntilstand når jaktfolkene kom tilbake fra skogen. Men slike problemer er bare småtteri. Følgene av jakt har antagelig vært mye verre i tidligere tider. Ting tyder på at jegere har forårsaket målbare klimaendringer opp gjennom historien. Er dette mer enn et snedig forsøk på hevn fra de som ble hjemme?

Antagelig, for ifølge Christopher Field, en av lederne i IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), så tyder flere studier på at jakt har hatt dokumenterbare effekter på jordens klima, i alle fall i tidligere tider. Dette argumentet bygger på at jakt antagelig har vært en viktig faktor bak utryddelse av store pattedyr i nordlige områder, i første rekke mammut. Sediment analyser viser at utryddelse av mammuten forårsaket store endringer av landskapet i nordområdene, først og fremst med sterk spredning av bjørkeskog. Store områder med løvskog betyr et mørkere landskap sammenlignet med en mer åpen tundra, og dermed mer absorpsjon av sollys, noe som igjen betyr økt oppvarming av luften over jordoverflaten.

Så hvor stor økning i temperaturen var det i gjennomsnitt snakk om? Ikke så imponerende mye, kanskje. Utryddelsen av mammuten medførte en økning av temperaturen på omtrent 0,33 grader celsius. En signifikant, men noe begrenset effekt, kan man si. Men likevel – det første eksemplet på at mennesker har endret klimaet på jorden, og det for mer enn ti tusen år siden.

Uten at dette vil påvirke noens allmenntilstand i særlig grad.Legg igjen en kommentar