Evolusjon!

En dinosaur i hånden er bedre enn ti på taket

By Hans K. Stenøien
Sorte hull på veggen der, hvem er tøffest i landet her? (Ill: Wikimedia)

Dinosaurene døde ikke helt ut for 65 millioner år siden. Dagens fugler stammer fra relativt små, kjøttetende dinosaurer (theropoder), og fugler kan derfor, med noen porsjoner godvilje, kalles flygende dinosaurer. Man har lenge trodd at fugler slik vi kjenner dem oppstod og spredte seg etter at (de andre) dinosaurene ble utryddet. Dette har man trodd fordi man ikke har funnet fossiler av fugler eldre enn noen titalls millioner år. Molekylærbiologer har imidlertid lenge hevdet at dette kan være galt, siden genetiske studier viser at fugler kan ha oppstått i god tid før masseutryddelsen av dinosaurer fant sted. Nye fossilfunn viser at molekylærbiologene har hatt rett.

En vesentlig del av all forskning rettet mot biologisk mangfold dreier seg om å forstå når plante- og dyregrupper oppstod og hvorfor de har hatt evolusjonær suksess – eller fiasko. En vanlig forklaring på fuglers suksess har vært at da dinosaurene ble utryddet så åpnet det seg mange nisjer i miljøet som fugler kunne utnytte. Dette førte til en eksplosiv økning i antall og diversitet av arter hos disse dyrene. Fossilfunn av ”moderne” fugler som levde samtidig med dinosaurer viser imidlertid at dette antagelig ikke er hele forklaringen. Hvis fugler utviklet seg samtidig med de andre dinosaurene så må man dessuten spørre: hvorfor overlevde fuglene og hvorfor døde andre flygende vesener ut for om lag 65 millioner år siden? Kanskje fuglene har hatt historiske doser med flaks, eller kanskje de var i stand til å tilpasse seg nye miljøbetingelser raskere enn andre vesener. De er i alle fall fordømt vanskelige å ta knekken på. Det vet alle som har vært utsatt for hakkespett-angrep på husene sine.Legg igjen en kommentar