Evolusjon!

Latinskolen: 1) Hookeria

By Hans K. Stenøien
Noen som bryr seg?
Noen som bryr seg? (Hookeria lucens, foto: Hermann Schachner, Wikipedia Commons)

 

Prof. Dr. Max Fleischer hadde ikke nødvendigvis en spesielt utviklet humoristisk sans. Det forhindret ham ikke fra å gi noen svært unnselige planter navnet Hookeria.

Hookeriales er en planteorden som består av om lag 750 mosearter. Det er en gammel orden, og det har tatt bortimot 100 millioner år å frembringe den artsvariasjonen som vi ser i dag. Evolusjonen har antagelig arbeidet ganske langsomt hos disse plantene.

Artene som inngår i Hookeriales er ikke utpreget promiskuøse. Max Fleischer brukte heller ikke navnet som en ironisk hentydning til hvor unnselig disse plantene er da han bestemte navnet tidlig på 1900-tallet. I stedet ville han antagelig hedre mose-taksonomen William Jackson Hooker som levde drøyt ett hundre år tidligere. Hooker ble udødeliggjort gjennom å få en hel orden av planter oppkalt etter seg, unnselige eller ikke.

WJ Hooker var en ikke ukjent mann i sin samtid, og han ble utnevnt til den første direktøren av Kew Gardens i London. Sønnen hans, Joseph Dalton Hooker, ble likevel enda mer kjent, blant annet som oppdagelsesreisende, som nær venn av Charles Darwin, og som en av grunnleggerne av faget plantegeografi.Kommentarer

Legg igjen en kommentar