Amuletter og tryllemidler

Det å samle inn etnografisk materiale var fra 1800-tallet betraktet som en del av misjonærens oppgave og ble ofte et slags bevis på om han eller hun hadde lyktes med <a href="https://blogg.vm.ntnu.no/sansogsamling/2011/05/24/tryllemidler-fra-madagaskar/#more-'" class="more-link">more »</a>

Det å samle inn etnografisk materiale var fra 1800-tallet betraktet som en del av misjonærens oppgave og ble ofte et slags bevis på om han eller hun hadde lyktes med sitt arbeid på misjonsmarken. Alle slags gjenstander ble tatt med hjem og vist fram på misjonsmøter i lokalsamfunnene. For mange som er oppvokst før TV gjorde sitt inntog i Norge, var dette et fascinerende første møte med andre kulturer.

Vitenskapsmuseet har en flott samling av amuletter og magiske gjenstander fra Madagaskar som museet har fått i gave av Frida Høyem fra Trondheim. Fra 1912 til 1948 var hun lærerinne og bestyrerinne på husstellskolen Ivory Atsimo som var drevet av Det norske misjonsselskap. 

Samlingen består av 40 amuletter som Frida har fått fra folk og medisinmenn som var blitt omvendt til kristendommen. Det er kjeder med mange forskjellige typer perler, skjell og frø, trebiter fra hellige trær og små poser med magisk pulver. Disse ble båret om halsen eller armen, kunne sys inn i klærne eller gjemmes et sted i huset for å beskytte eieren mot sykdom eller onde ånder.

 Britt Eli, konservator, NTNU Vitenskapsmuseet