Turisthytter

Jeg samler på hytteturer, nærmere bestemt Den Norske Turistforenings hytter, som ligger spredt over hele landet. Jeg begynte i 1993 og er ferdig med nesten alle områder hvor jeg har kunnet <a href="https://blogg.vm.ntnu.no/sansogsamling/2013/01/21/turisthytter/#more-'" class="more-link">more »</a>

Jeg samler på hytteturer, nærmere bestemt Den Norske Turistforenings hytter, som ligger spredt over hele landet.

Jeg begynte i 1993 og er ferdig med nesten alle områder hvor jeg har kunnet besøke mange på én tur, over 400 stykker.  Nå er det nesten bare enkelthytter igjen. Jeg også begynt å «samle»  på nedlagte hytter, på forfalne buer som har vært hytter en gang, og på regulerte innsjøer som skjuler en gammel hyttetomt…

Det er turene som er viktigst. Hyttesamling er en fantastisk fin måte å se landet på. Og det er ikke sånn at jeg piner meg frem til hver enkelt hytte heller. Dette er bare noe jeg har oppriktig glede av, og jeg håper alltid at det er folk på hyttene!

Merete

Her kan du lese mer: http://ut.no/artikkel/1.7580659?sms_ss=email&at_xt=4d9de545845685b3%2C0