Teposer for enhver smak!

Trondheim Teposeforening består av tre medlemmer som alle samler på tomme teposer. Vi har tre separate samlinger som hver består av mellom 800 og 1300 ulike poser. Vi samler på <a href="https://blogg.vm.ntnu.no/sansogsamling/2011/05/23/teposer-for-enhver-smak/#more-'" class="more-link">more »</a>

Trondheim Teposeforening består av tre medlemmer som alle samler på tomme teposer. Vi har tre separate samlinger som hver består av mellom 800 og 1300 ulike poser.

Vi samler på teposer fordi de er ypperlige eksempler på stilig og/eller vakker brukskunst og design, fordi de lukter godt, fordi de tar liten plass og fordi de ansees som søppel av alle andre og dermed koster oss svært lite.

Teposer er noe som omgir oss i dagliglivet, men som ikke blir satt stor nok pris på av den gemene hop. Gjennom en plass på samlerutstillingen vil teposen og teposens noble kunst få muligheten til å øke sin anerkjennelse!

I tillegg til innsamling, arkivering og møtevirksomhet deltar vi hvert år i borgertoget i Trondheim 17. mai. For mer informasjon om Trondheim Teposeforening, besøk gjerne vår hjemmeside: http://www.tepose.org/

Astrid, Trondheim

Tags: