Viten fra naturen

Ny forskning viser hvordan elgbeite påvirker skogen

By Anders L Kolstad

Forskere ved NTNU Vitenskapsmuseet har nylig publisert en artikkel i tidskriftet Ecosystems hvor de viser at elgbeite har stor påvirkning på blant annet skogstruktur, tresammensetning og jordtemperatur. Å forstå hvordan elgen påvirker skogen er kritisk for at vi skal kunne forvalte populasjonene på en bærekraftig måte gjennom blant annet jakt.

Artikkelen viser at mye elg kan føre til en nær utslettelse av visse treslag, som rogn og selje, noe som fører til at den tilvoksende skogen blir mer lysåpen og betraktelig varmere. Til tross for denne store endringen i skogmiljøet kan allikevel kan ikke studiet påvise noen forandring under bakken i for eksempel nedbrytningsrate, karbonlagring eller næringstilgang. Dette er i uoverensstemmelse med tidligere studier som viser at den tilvoksende barskogen som favoriseres under høyt beitetrykk fører med seg en redusert jordfertilitet. Dette kan nok forklares med at jordprosesser generelt bruker  lang tid på å respondere på endringer i miljøet, noe som gir grunnlag for mye spennende forskning også fremover . Vi håper derfor at eksperimentet kan fortsette i mange år fremover slik at vi kan øke vår kunnskap om de funksjonelle rollene til elgen.

Figur fra artikkelen i Ecosystems som viser assosiasjoner mellom noen av de målte variablene som kan påvirkes av elgbeite. Sirkler med grå farge er endret som følge av å eksperimentelt utestenge elg fra hogstflater.
Figur fra artikkelen i Ecosystems som viser assosiasjoner mellom noen av de målte variablene som kan påvirkes av elgbeite. Sirkler med grå farge er endret som følge av å eksperimentelt utestenge elg fra hogstflater.

 Legg igjen en kommentar