Denne bloggen drives av økologene på Institutt for Naturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet. Vi forsker på alt fra fisk og fugl til planter og moser, og hvordan alt dette henger sammen. Her vil vi vise bredden av hva vi jobber med til daglig.

Kontaktinfo: Anders Kolstad
Adresse: NTNU Vitenskapsmuseet, Erlings Skakkes gate 47a, 7012 Trondheim