Viten fra naturen

Nebbskate har ingen sett på 100 år – før nå

By Torkild Bakken

Noen fiskearter blir mer vanlig fordi temperaturen i havet stiger. Men noen forsvinner, av en eller annen grunn. Nebbskate er en fiskeart som tilsynelatende har blitt borte. Vi fant den igjen!

En liten nebbskate ble med i trålen under fiske på Frohavet. Foto: Geir Johnsen, NTNU.

Nå skal vi ikke være skråsikre på når sist nebbskate (Leucoraja fullonica) ble funnet langs norskekysten, men at det kan være så mye som hundre år siden er ikke mye feil. Vilhelm Storm som kartla Trondheimsfjorden på slutten av 1800-tallet kunne fortelle at nebbskate var en av de vanligste skateartene i Trondheimsfjorden. Det samme konstaterte fiskekonservator Gustav Swenander i 1905. Begge bidro til at samlingene ved NTNU Vitenskapsmuseet har flere eksemplarer. Så ble det ikke rapportert om nebbskate noe mer.

Biologistudenter på feltkurs i «Marin biodiversitet» ventet spent på fangsten som ble halt inn på F/F Gunnerus på Frohavet, da en liten skate åpenbarte seg i fangsten. Denne vare det noe ukjent med. Noen kjappe bilder ble tatt før den ble sluppet levende tilbake i havet. Mistanken ble ved og jeg sendte et par bilder tatt med telefon til tidligere masterstudent ved NTNU Vitenskapsmuseet, nå forsker ved Universitetet i Tromsø, Arve Lynghammar. Svaret tikket lynraskt inn på telefonen fra eksperten på skater, det er en nebbskate!

Undersiden av nebbskata ble foreviget før den ble sluppet ut i havet igjen. Foto: Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet.

Arve var fornøyd med at den ble sluppet uti igjen, da arten er betraktet som svært sjelden. Kunnskapen om arten er derimot veldig liten. Han hadde mer enn nok til dokumentasjon i bildene. Individet var lite, den var bare 40 cm lang. Nebbskate kan bli omtrent 1 m lang. I dette tilfellet vil bilder som viser morfologiske detaljer på bildet være grunnlaget for dokumentasjon av funnet. Vanligvis ønsker vi å dokumentere det vi finner med individer vi gjør belegg av i museets vitenskapelige samlinger. Skater har en sårbar biologi så denne gangen ble individet sluppet tilbake i Frohavet.

Litteratur:

Lynghammar A, Christiansen JS, Griffiths AM, Fevolden SE, Hop H, Bakken T. 2014. DNA barcoding of the northern Northeast Atlantic skates (Chondrichthyes: Rajiformes), with remarks on the widely distributed starry ray. Zoologica Scripta 43: 485-495. DOI: 10.1111/zsc.12064

Lynghammar A. 2009. Morphological characteristics and DNA barcoding of skates (Rajidae) in the Norwegian Economic Zone. Department of Biology. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology. p 118.Legg igjen en kommentar