Evolusjon!

Piperenser!

By Magni Olsen Kyrkjeeide

Piperensermose (Paludella squarrosa) har et veldig treffende navn på norsk. Skuddene ser jo rett og slett ut som piperensere.

Piperenser (venstre) og piperensermose (høyre). Foto: www.spesialrekvisita.com og http://www.biopix.dk/piberensermos-paludella-squarrosa_photo-62054.aspx.

Det latinske navnet  kommer derimot av de bøyde bladene. Artsepitelet squarrosa betyr sprikende. På godt norsk kaller vi dermed blader som er bøyd i ca. 90 graders vinkel for squarrøse. Bladene på denne arten er sterkt tilbakebøyd fra stengelen. Skuddene  er ikke forgreinet, bladene sitter i fem rekker og skuddene er lysegrønne. I tillegg er stengelen dekket av det som kalles brun filt i mosefloraer. Dette er rhizoider som dekker stengelen relativt langt opp på skuddet. Rhizoider er utvekster på stengelen som både kan fungere som festeorgan og hjelpe til med vanntransport. Alle disse karakteristiske kjennetegnene gjør at dette er en art som er veldig lett å kjenne igjen. I tillegg er det ingen andre arter som ligner noe særlig på denne!

Piperensermose er en veldig karakteristisk art som er lett å kjenne igjen og nesten umulig å forveksle med andre arter. Foto: K. Hassel.

Det latinske slektsnavnet Paludella kommer av artens voksested. Paludella betyr å vokse i myr, nærmere bestemt vokser disse piperenserne i rikmyrer. Dette er den eneste arten i verden som tilhører slekten Paludella. Til gjengjeld har den vid utbredelse og finnes rundt hele den nordlige halvkule, men er mest vanlig i nord, blant annet i Norge. På de britiske øyer var den lenge antatt utdødd, men i 1998 ble den funnet på en lokalitet langs vestkysten av Irland.Kommentarer

Legg igjen en kommentar