Evolusjon!

I am death, the destroyer of worlds

By Hans K. Stenøien
Spytt ut, hvem var det som sa "mosegrodd"?!
Spytt ut, hvem var det som sa "mosegrodd"?!

Av og til skjer dramatiske endringer i naturen. Hele økosystemer kan i verste fall kollapse, arter fortrenges og landskap endres i løpet av kort tid. Ofte har slike katastrofer blitt forårsaket av en bestemt livsform, kanskje bare en eneste art. Og det er ikke mennesket.

Moser er små og unnselige. De er på mange måter primitive sammenlignet med karplantene, men de er ekstremt hardføre og finnes i de mest ekstreme miljø over hele verden. Torvmoser er en gruppe moser som vi har mange arter av i vår del av verden. De vokser i fuktige miljø, og de er hovedbestanddel i torv og myrer. 3% av verdens landområder er dekket av myr, men i Norge dekker myrer nesten 10%. Det er beregnet at på verdensbasis er om lag 550 gigatonn karbon bundet i torv, det vil si at dobbelt så mye karbon er bundet i torv som i alle verdens skoger. Ingen annen planteslekt spiller en tilnærmingsvis så stor rolle for karbonbalanse og klimagasser som torvmoser.

If you are looking for trouble (foto: Kjell I. Flatberg)
If you are looking for trouble (Foto: Kjell I. Flatberg)

Torvmoser er effektive i å ødelegge etablerte økosystemer. Dette skjer ved at torvmoser forsurer miljøene de inngår i. Torvmoser tar opp næringsstoffer fra miljøet, og skiller samtidig ut hydrogenioner som medfører ekstremt lav pH i nærmiljøet. Dette kan forårsake at ved innvandring av torvmoser til et område, så blir miljøet raskt så surt at artene som lever der fra før dør eller fortrenges. I løpet av kort tid har det gamle økosystemet gått under, og området vil ha en helt annen artssammensetning.

Bare mennesket er verre.Legg igjen en kommentar