Polychaeta – flerbørstemark

En uke i børstemark

By Torkild Bakken

IPC_logoTenk deg en hel uke med bare børstemark som tema? Faktisk er det en givende, inspirerende og sosial opplevelse. Vi snakker om den internasjonale konferansen om børstemark som arrangeres hvert tredje år og samler forskere og studenter som jobber med flerbørstemark. Alle tema angående flerbørstemark er aktuelt. Denne gangen var «The 12th International Polychaete Conference» lagt til Cardiff i Wales og samlet 190 delegater fra mer enn 30 nasjoner. Det hele foregitt første uka i august.

Katrine Kongshavn presenterer utfordringer med DNA strekkoding. Foto: Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet
Katrine Kongshavn presenterer utfordringer med DNA strekkoding. Foto: Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet

En relativt stor delegasjon fra Norge var på plass med presentasjoner og postere fra Universitetsmuseet i Bergen, NTNU Vitenskapsmuseet, Naturhistorisk museum, NIVA, Akvaplan og Sarssenteret UiB. Samlet sett stilte vi med et betydelig antall foredrag og postere. Uten å ha telt over det nøyaktige tallet nærmet var det nok mellom 20 og 30 bidrag med forfattere fra en norsk institusjon.

Det er helt tydelig at den aktiviteten vi har hatt de siste årene er betydelig og blir lagt merke til. Vi har mange prosjekter i egen regi og har stor egenaktivitet, men ikke minst har prosjektene en betydelig internasjonal deltakelse. I tillegg gir aktiviteten vår muligheter forskere fra hele verden til å besøke våre vitenskapelige samlinger og låne det omfattende materiale prosjektene generer. Det er spesielt gledelig at vi nå er godt synlig på kartet i dette miljøet.

Den store aktiviteten er i all hovedsak generert av den forskning som gjøres i forbindelse med de vitenskapelige samlingene ved universitetsmuseene. Dette er et langvarig arbeid som har vært bygget opp over flere tiår, for ikke si hundreår. Prosjektene gjennom Artsprosjektet har vært viktig i denne sammenheng de siste årene. I tillegg er det mange internasjonale forskere som finner norske miljøer attraktive og flytter til Norge for en kortere eller lengre periode. Mange gode krefter samles for å gjøre god forskning til nytte for mange.

Delegater fra norske institusjoner under den avsluttende banketten. Foto: Universitetsmuseet i Bergen.
Delegater fra norske institusjoner under den avsluttende banketten. Foto: Universitetsmuseet i Bergen.