Polychaeta – flerbørstemark

726 børstemark

By Torkild Bakken

Hvor mange arter flerbørstemark har vi i Norge? 726. I hvert fall i følge Artsnavnebasen. Når vi lager en oversikt over hvor mange arter flerbørstemark vi kjenner som er funnet i norske farvann kommer vi til 726, i dag. Dette er et tall som vil endre seg fra tid til annen, i takt med ny kunnskap.

Det er ikke 726 arter flerbørstemark i norske farvann. Det er langt flere. Men det er så mange vi kjenner navnet til per i dag. Når vi vet at det finnes flere er det fordi vi stadig finner nye arter for vitenskapen som enda ikke er beskrevet, eller vi ser det er et stort skjult biologisk mangfold i arter med betydelig genetisk ulikhet vi ikke ser forskjell på. DNA strekkoding er et verktøy som hjelper oss med denne kunnskapen. For å være helt presis så er Artsnavnebasen en oversikt over navn, og ikke over arter. Like viktig er oversikten over navn på andre kategorier som slekt, familie osv. Det kan derfor være unøyaktig å snakke om arter her, men la det stå til.

Artsnavnebasen

Artsnavenbasen sin logo.
Artsnavnebasen til Artsdatabanken er en sentral kilde til navn på arter i Norge. Kilde: artsdatabanken.no

Artsdatabanken sin Artsnavnebase er ryggraden i tjenestene de har, og hos mange andre institusjoner. Vi har satt sammen en oversikt over navn på flerbørstemark som er funnet i Norge. Den skal så vi langt vi klarer det, være komplett over navn på børstemark. Det er mulig å bla seg frem til ulike navn i et taksonomisk tre, eller å gjøre søk på navn. Ved å bla seg frem i treet er det enkelt å få oversikt over statistikk for den enkelte gruppe man er interessert i.

Vi har relativt god oversikt over navn på arter som er funnet i Norge, men det er noen unøyaktigheter. For noen grupper av børstemark er det navn som nok ikke bør være med. De er opprinnelig beskrevet fra andre deler av verden, men er gjennom ulike kilder rapportert fra norske farvann. Disse navnene er inkludert inntil de kan gjøres nærmere rede for.

Et utsnitt på strukturen i det taksonomiske treet for flerbørstemark i Artsnavnebasen. Kilde: artsdatabanken.no
Et utsnitt på strukturen i det taksonomiske treet for flerbørstemark i Artsnavnebasen. Kilde: artsdatabanken.no

Artsnavnebasen er altså en database over navn. For de fleste vil en oversikt over navn på arter som er registrert i Norge være viktig. Mange har behov for at databasen også inneholder navn på arter som finnes andre steder i verden, spesielt gjelder dette universitetsmuseene som bruker Artsnavnebasen i sine databaser for å registrere belegg i samlingene. I tillegg er det behov for at Artsnavnbasen inneholder synonymer, navn som ikke er gyldig. For flerbørstemark er det i dag inkludert 1379 navn, hvorav 1041 er registrert i Norge. Av disse er 315 synonymer.

Artsnavnebasen eller WoRMS?

En kilde som brukes av mange er WoRMS (World Register of Marine Species) som har en egen portal for flerbørstemark «The World Polychaeta Database«. I noen tilfeller er Artsnavnebasen mer oppdatert enn WoRMS, et eksempel på det er skjellrygger. Vi har fått noen av verdens ledende spesialister på enkelte grupper børstemark til å hjelpe oss med oversikten i Artsnavnebasen. Det betyr at oppføringene i WoRMS kan være eldre og er hentet inn fra internasjonale databaser, med få eller ingen oppdateringer. Artsnavnebasen kan derfor være mer oppdatert enn WoRMS for enkelte grupper.

Vi anbefaler at det er Artsnavnebasen som brukes for å sjekke navn på flerbørstemark i norske farvann. Er det spørsmål eller oppdager du feil, unøyaktigheter eller ny informasjon, ta kontakt med Torkild Bakken så vil dette bli fulgt opp forløpende.