Polychaeta – flerbørstemark

Vått svermeri

By Torkild Bakken

Mange venter på våren, spesielt sportsfiskerne som er på jakt etter sjøørret. Og måker, og torsk. Hvorfor? Jo, fordi da svermer børstemarken. Det at børstemark som svermer i gytetiden, kan observeres langs kysten om våren. Februar forbindes nok ikke med våren så mange steder, men det kommer stadig rapporter om børstemark som svermer på vinteren også.

Et individ av arten Scalibregma inflatum fotografert på bunnen i forbindelse med gyting. Dette er en hunn, kroppen er tydelig full av egg. Foto: Erling Svensen.

En slik rapport, med solid dokumentasjon, kom i februar i fjor. Erling Svensen som er ivrig undervannsfotograf hadde tatt noen blinkskudd av Scalibregma inflatum som svermer. Bildene viser individer som svømmer fritt i vannet. Erling beskriver observasjonen under vann som at de «svømmer psykedelisk fra bunnen og opp i vannmassene for så å synke til bunnen igjen». Bildene kan tyde på at det både er hanner og hunner som vrir seg rundt i vannet.

Svermende børstemark er delikatesser for fisk. De gasser seg i mengdene med børstemark som kan ses i overflata, eller nede i vannet når de har forlatt bunnen. Sjøørret er kjent for å spise godt av dette tilbudet. Derfor bruker mange sportsfiskere imitasjoner av børstemark. Torsk og andre torskefisk kan også fiskes opp med magen fulle av børstemark etter at de har spist godt i svermen.

Når børstemarken svermer forlater de bunnen for å gyte. Egg og spermier gytes ut i vannet, så synker individene ned til bunnen igjen. Dette er bedre kjent for andre arter som vi har skrevet om tidligere. Scalibregma inflatum som vi tar for oss her vet vi svært lite om med tanke på reproduksjon og sverming. Det er kun gjort noen få sporadiske observasjoner dokumentert i litteraturen, så Erling Svensen sin dokumentasjon her er verdifull.

En hann Scalibregma inflatum vrir seg i vannmassene under sverming. Kroppen er helt full av spermier. Foto: Erling Svensen.

Referanse

Clark RB. 1954. Pelagic swarming of Scalibregmidae (Polychaeta). Annual Report, Scottish Marine Biological Association 1952-53:20-22.