Polychaeta – flerbørstemark

Vi erfarer ny kunnskap

By Torkild Bakken

En ny workshop i prosjektet som ser på diversitet av børstemark i Norskehavet er gjennomført. Denne gangen var målsetningen å identifisere prøver fra bunnsleder fra store dyp i Norskehavet samlet inn de siste to årene. Vi fant mye spennende, og utrolig nok noe nytt denne gangen også.

Et utvalg indivder fra flere ulike arter hjemmehørende i familien Sphaerodoridae blir studert i lupe. Foto: Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet.
Et utvalg indivder fra flere ulike arter hjemmehørende i familien Sphaerodoridae blir studert i lupe. Foto: Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet.

Kompetanseheving og erfaringsoverføring er et mål Artsprosjektet har gjennom prosjektene de støtter. Det er lagt inn i vårt prosjekt og turen var kommet til en slik workshop. Det er mye erfaring som kan deles under en slik samling. Over flere dager sammenlignes egenutviklede guider og notater og disse blir behørig diskutert, kommentert og supplert av andre. Noen sitter på stor breddekunnskap og har erfaring med identifisering av prøver fra gitte områder, mens andre har mer dybdekunnskap om noen grupper. Her var det rom for å dele hverandres kunnskap og erfaring.

Det er åpenbart at slike samlinger er verdifulle. Det bidrar også til at deltakerne kan kalibrere bruk av navn på arter, litteraturen kan av og til være utfordrende. Og, karaktertrekk og avgrensinger for enkelte arter kan man enes om i tilfeller det observeres variasjon eller mistenkes noe nytt. Alt i alt svært givende for alle deltakerne så det ut til.

Erfaring og kunnskap deles. Foto: Katrine Kongshavn, Universitetsmuseet i Bergen.
Erfaring og kunnskap deles. Foto: Katrine Kongshavn, Universitetsmuseet i Bergen.

Jammen fant vi ikke noe nytt denne gangen også. Et lite individ, omtrent en millimeter lang, av en art i familien Sphaerodoridae dukket opp. En vi ikke har sett før og som vi må studere godt før vi vet hvilken slekt den hører hjemme i. Den ble plukket frem fra et rør bebodd av en ubeskrevet art i slekta Ampharete. Mye å jobbe videre med, med andre ord.