Polychaeta – flerbørstemark

Interaktiv bestemmelsesnøkkel til flerbørstemark

By Torkild Bakken

Flerbørstemark er en artsrik gruppe med omlag 700 arter i norske farvann. Mange er greie å kjenne igjen, mens andre er det verre å sette navn på. Ofte er det slik at det krever både detaljert kunnskap og lang erfaring før en art kan identifiseres med sikkerhet. Da er det nyttig med interaktive bestemmelsesnøkler.

ArtDatabanken i Sverige lanserte for flere år siden et stort bokverk som skulle presentere Sveriges flora og fauna, Nationalnyckeln. Dessverre har det blitt slik at dette bokverket har mistet støtte og ikke lengre produseres som bøker. Men de fortsetter med å gi ut digitale filer i samme format som de trykte bøkene mange kjenner.

Faksimile fra Nationalnyckeln om havsborstmaskar.
Faksimile fra Nationalnyckeln om havsborstmaskar.

Nå lanseres en utgave om flerbørstemark. Det er Arne Nygren og Fredrik Pleijel som står bak denne med hjelp fra kolleger på enkelte kapitler. Eivind Oug og Torkild Bakken er blant bidragsyterne. Dessverre har det ikke vært gitt støtte fra Norge for å gjøre felles arbeid med Nationalnyckeln. Innholdet også i denne utgivelsen er derfor begrenset til arter som er kjent i svenske farvann. Det omfatter svært mange av artene vi har i Norge, men en del arter vil mangle noe som er viktig å være oppmerksom på.

Det er tidligere utgitt en nøkkel til familiene av flerbørstemark, som vi har omtalt. Den utgivelsen som foreligger når erstatter den tidligere utgitte nøkkelen. Den interaktive bestemmelsesnøkkelen er begrenset til frittlevende arter, noe som er nærmere omtalt på nettsiden til den svenske ArtDatabanken.

Bestemmelsesnøkkelen er en interaktiv pdf-fil der det er mulig å navigere fra innholdsfortegnelse og i selve nøklene. Illustrasjonen holder høy kvalitet. Bestemmelsesnøkkelen bør være svært nyttig for mange som ønsker å identifisere flerbørstemark.

Last ned den interaktive bestemmelsesnøkkelen i to ulike oppløsninger her.