Viten fra naturen

Vårplanter – bildemontage

By Anders L Kolstad

Nå er våren snart her igjen og under snøen ligger mange planter og bare venter på tiden da de skal starte veksten. De tidlige vårplantene blomster ofte med en gang, gjerne før de får blader. Derfor er fargeprakten ofte så slående. Kanskje er botanikkunnskapene litt rustne på våren og derfor presenterer jeg her en liten bildeserie med noen av de tidligste vårplantene. Nederst har jeg samlet noen litt mindre vanlige forvillede planter som gjerne finnes i plener. God botanikksesong!

Hvitveis (Anemone nemorosa) kjenner alle. Bilde tatt 4 april 2014, Melsomvik, Vestfold.
Hvitveis (Anemone nemorosa) kjenner alle. Bilde tatt 4 april 2014, Melsomvik, Vestfold. Foto: Anders L. Kolstad NTNU Vitenskapsmuseet CC BY-SA 4.0

 

Den lille vårskrinneblomen (Arabidopsis thaliana). Vanlig mange steder, men tynt i Østerdalen og nordover fra Nordland. Fra Svartskog Akershus, april 2015.
Den lille vårskrinneblomen (Arabidopsis thaliana). Vanlig mange steder, men tynt i Østerdalen og nordover fra Nordland. Fra Svartskog Akershus, 26 april 2015. Foto: Anders L. Kolstad NTNU Vitenskapsmuseet CC BY-SA 4.0.

 

Fjærekoll (Armeria maritima). En hjemlig kystart, vanlig til og med Troms. Bilde fra Hvaler, Østfold, 26 april 2014.
Fjærekoll (Armeria maritima). En hjemlig kystart, vanlig til og med Troms. Bilde fra Hvaler, Østfold, 26 april 2014. Foto: Anders L. Kolstad NTNU Vitenskapsmuseet CC BY-SA 4.0.

 

Maigull (Chrysosplenium alternifolium) blomstrer gjerne før mai. Finnes på våte voksesteder, helst sør for Trøndelag. Bilde fra Vestfold 4 april 2014.
Maigull (Chrysosplenium alternifolium) blomstrer gjerne før mai. Finnes på våte voksesteder, helst sør for Trøndelag. Bilde fra Vestfold 4 april 2014. Foto: Anders L. Kolstad NTNU Vitenskapsmuseet CC BY-SA 4.0.

 

Tysbast (Daphne mezereum) vokser i næringsrike skoger, gjerne edelløvskog. Østlig. Bilde tatt 21 mars 2014 i Ås, Akershus.
Tysbast (Daphne mezereum) vokser i næringsrike skoger, gjerne edelløvskog. Østlig. Bilde tatt 21 mars 2014 i Ås, Akershus. Foto: Anders L. Kolstad NTNU Vitenskapsmuseet CC BY-SA 4.0.

 

Snøklokke (Galanthus nivalis) finnes forvillet i plener langs hele kysten fra Oslo til Trondheim. Blomster tidlig, som her fra Ås i Akershus 25 fabruar 2014.
Snøklokke (Galanthus nivalis) finnes forvilla i plener langs hele kysten fra Oslo til Trondheim. Blomster tidlig, som her fra Ås i Akershus 25 fabruar 2014. Foto: Anders L. Kolstad NTNU Vitenskapsmuseet CC BY-SA 4.0.

 

Blåveis (Hepatica nobilis) har en litt rar utbredelse med tyngepunkt på Østlandet og rundt Trondheimsfjorden. Krever litt kalk. Bilde tatt 26 april 2014 på Hvaler i Østfold.
Blåveis (Hepatica nobilis) har en litt rar utbredelse med tyngepunkt på Østlandet og rundt Trondheimsfjorden. Krever litt kalk. Bilde tatt 26 april 2014 på Hvaler i Østfold. Foto: Anders L. Kolstad NTNU Vitenskapsmuseet CC BY-SA 4.0.

 

Vårpengeurt (Noccaea caerulescens) vokser på tørreng og rasmark. Mange er godt kjent med denne aten, men de færreste vet at den er en fremmedart som finnes på svartelista. Bilde tatt 19 april 2015, Siljan, Telemark.
Vårpengeurt (Noccaea caerulescens) vokser på tørreng og rasmark. Mange er godt kjent med denne arten, men de færreste vet at den er en fremmedart som finnes på svartelista. Bilde tatt 19 april 2015, Siljan, Telemark. Foto: Anders L. Kolstad NTNU Vitenskapsmuseet CC BY-SA 4.0.

 

Legepestrot (Petasites hybridus) ble trolig innført til Norge under middelalderen. Kan noen steder opptre som ugras. Bilde fra Ås Akershus, tatt 14 april 2014.
Legepestrot (Petasites hybridus) ble trolig innført til Norge under middelalderen. Kan noen steder opptre som ugras. Senere på sommeren får den store grønne blader som ligner på bladene til hestehov. Bilde fra Ås Akershus, tatt 14 april 2014. Foto: Anders L. Kolstad NTNU Vitenskapsmuseet CC BY-SA 4.0.

 

Marianøkleblom (Primula veris) og den nært beslegtede hagenøkleblomen, blomstrer relativt tidlig, men er ikke blandt de aller første ut fra snøen. Her fra Jærløya, Østfold, 3 mai 2014.
Marianøkleblom (Primula veris) og den nært beslektede hagenøkleblomen, blomstrer relativt tidlig, men er ikke blant de aller første ut fra snøen. Her fra Jeløya, Østfold, 3 mai 2014. Foto: Anders L. Kolstad NTNU Vitenskapsmuseet CC BY-SA 4.0.

 

Rødhyll (Sambucus racemosa) kan forvirre - den ser litt anderledes ut tidlig på våren når blomstene og bladedne er på vei ut. Denne arten har spredt seg kraftig sør for Trondheim og er svartelista under kategorien 'høy risiko'. Det er generelt mange svartelista arter som er tidlige vårplanter. Bilde tatt 25 april 2015, Akershus.
Rødhyll (Sambucus racemosa) kan forvirre – den ser litt annerledes ut tidlig på våren når blomstene og bladene er på vei ut. Denne arten har spredt seg kraftig sør for Trondheim og er svartelista under kategorien ‘høy risiko’ pga. dens evne til å fortrenge hjemlige busker i skog. Bilde tatt 25 april 2015, Akershus. Foto: Marte Fandrem NTNU Vitenskapsmuseet CC BY-SA 4.0.

 

 

Hårfrytle (Luzula pilosa) er en veldig vanlig art. Vokser helst i skog og kjennes lettest på de hårete bladene. 16 mai 2014, Ås, Akershus.
Hårfrytle (Luzula pilosa) er en veldig vanlig art. Vokser helst i skog og kjennes kanskje lettest på de hårete bladene og sprikende blomstertopp. 16 mai 2014, Ås, Akershus. Foto: Anders L. Kolstad NTNU Vitenskapsmuseet CC BY-SA 4.0.

 

 

Vårkål (Ranunculus ficaria) er knyttet til moldrik jord i løskog og parker. Bilde er tatt 28 april i Ås, Akershus.
Vårkål (Ranunculus ficaria) er knytta til moldrik jord i løskog og parker. Bilde er tatt 28 april i Ås, Akershus. Foto: Anders L. Kolstad NTNU Vitenskapsmuseet CC BY-SA 4.0.

 

Hestehov (Tussilago farfara) er den vårplanten som er best kjent. Kanskje den best kjente planten i blandt nordmenn? 9 mai 2014, Ås Akershus.
Hestehov (Tussilago farfara) er den vårplanten som er best kjent. Kanskje den best kjente planten i blant nordmenn? 9 mai 2014, Ås Akershus. Foto: Anders L. Kolstad NTNU Vitenskapsmuseet CC BY-SA 4.0.

 

Løvetann (Taraxicum sp) dukker opp etter hestehoven, gjerne litt ut i mai. Ås, Akerhus, 9 mai 2014.
Løvetann (Taraxicum sp) dukker opp etter hestehoven, gjerne litt ut i mai. Ås, Akerhus, 9 mai 2014. Foto: Anders L. Kolstad NTNU Vitenskapsmuseet CC BY-SA 4.0.

 

Gauksyre (Oxalis acetocella) er vanlig i hele landet untatt Finnmark . Særlig i barskog er den å se. Lauglolia, Trondheim, 8 mai 2016.
Gauksyre (Oxalis acetocella) er vanlig i hele landet untatt Finnmark . Særlig i skyggefull barskog er den å se. Lauglolia, Trondheim, 8 mai 2016. Foto: Anders L. Kolstad NTNU Vitenskapsmuseet CC BY-SA 4.0.

Litt mer sjeldne, forvilla planter

Stor snøstjerne (Scilla luciliae). Forvilla prydplante. 20 april 2015 fra Ås, Akershus
Stor snøstjerne (Scilla luciliae). Forvilla prydplante. 20 april 2015 fra Ås, Akershus. Foto: Anders L. Kolstad NTNU Vitenskapsmuseet CC BY-SA 4.0.

 

Påskelilje (Narcissus pseudonarcissus) har spredt seg og finnes tidlig på våren i plener rundt om. Her er den fotografert i Ås, Akerhus, hvor den er veldig vanlig, spesielt rett over fjernvarmerørene! 28 april 2014.
Påskelilje (Narcissus pseudonarcissus) har spredt seg og finnes tidlig på våren i plener rundt om. Her er den fotografert i Ås, Akerhus, hvor den er veldig vanlig, spesielt rett over fjernvarmerørene! 28 april 2014. Foto: Anders L. Kolstad NTNU Vitenskapsmuseet CC BY-SA 4.0.

 

Gravmyrt (Vinca minor) er nok en svartelista art. vanligst i Oslofjorden og nedover mot sørlandet. Bilde er fra Svartskog, Akershus, 26 april 2015.
Gravmyrt (Vinca minor) er nok en svartelista art. Vanligst i Oslofjorden og nedover mot sørlandet. Bilde er fra Svartskog, Akershus, 26 april 2015. Foto: Anders L. Kolstad NTNU Vitenskapsmuseet CC BY-SA 4.0.

 

Rød lungeurt (Pulmonaria rubra) er en introdusert (og svartelista) art som er veldig hardfør i finnes langt nord. Blomstene er veldig fine, og ofte mangefarga som er et trekk som deles av flere arter i rubladfamilien. Bilde tatt 24 mars 2014 i Ås, Akershus.
Rød lungeurt (Pulmonaria rubra) er en introdusert (og svartelista) art som er veldig hardfør i finnes langt nord. Blomstene er veldig fine, og ofte mangefarga som er et trekk som deles av flere arter i rubladfamilien. Bilde tatt 24 mars 2014 i Ås, Akershus. Foto: Anders L. Kolstad NTNU Vitenskapsmuseet CC BY-SA 4.0.

 

Klosterklokke (Leucojum vernum) er en liten luring som kan dukke opp sammen med snøklokke. Forvillet pryplante kun få steder i Norge. Bilde fra Ås Akershus, hvor den er svært vanlig. 3 mars 2014.
Klosterklokke (Leucojum vernum) er en liten luring som kan dukke opp sammen med snøklokke. Forvillet prydplante og finnes kun få steder i Norge. Bilde fra Ås Akershus, hvor den er svært vanlig. 3 mars 2014. Foto: Anders L. Kolstad NTNU Vitenskapsmuseet CC BY-SA 4.0.

 

Vinterblom (Eranthis hyemalis) er forvillet i plener og skog i noen norske byer. Blandt de først til å blomstre. Bilde fra Ås i Akerhus den 25 februar 2014.
Vinterblom (Eranthis hyemalis) er forvilla i plener og skog i noen norske byer. Blant de først til å blomstre. Bilde fra Ås i Akerhus den 25 februar 2014. Foto: Anders L. Kolstad NTNU Vitenskapsmuseet CC BY-SA 4.0.

 

Hagelerkespore (Corydalis solida). Denne introduserte arten er svartelistetet siden den krysser seg med de hjemlige lerkespoereartene, som forsåvidt også blomstrer tidlig på våren. Bilde tatt 8 april 2014 på Ås, Akershus.
Hagelerkespore (Corydalis solida). Denne introduserte arten er svartelista siden den krysser seg med de hjemlige lerkespoereartene, som forsåvidt også blomstrer tidlig på våren. Bilde tatt 8 april 2014 på Ås, Akershus. Foto: Anders L. Kolstad NTNU Vitenskapsmuseet CC BY-SA 4.0.


Legg igjen en kommentar