Viten fra naturen

Evolusjon i torvmoser – ny disputas på Vitenskapsmuseet

By Anders L Kolstad
Narjes Yousefi forsvarte sin doktotavhandling.
Narjes Yousefi forsvarte sin doktotavhandling. Foto: Malene Østreng Nygård, NTNU Vitenskapsmuseet CC BY-SA 4.0

Narjes Yousefi forsvarte på mandag sin doktorgradsavhandling som handlet om evolusjon i torvmoser. I sitt arbeide viser Narjes blant annet eksempler på hvordan nye arter blir til på grunn av økologiske prosesser. Hun viser oss også hvordan morfologi (utsende) og genetiske metoder kan kombineres for å undersøke hvordan evolusjonære forskjeller gir utslag i vekstform, og hvor mye av forskjellene i utseende til en art er grunnet miljø og hvor mye som er genetisk betinget.

Det var en fascinerende presentasjon som kulminerte i at Narjes fikk tildelt sin doktorgrad. Vi ønsker å takke opponentene professor Bernard Goffinet og Dr/Amanuensis Sanna Hutunen for deres deltagelse og Michael Martin for å lede disputasen. Vi ønsker Dr Yousefi all lykke i framtiden. Takk for fire flott år.

En disputas feieres med sjampanje!
En disputas feieres med sjampanje! Foto: Malene Østreng Nygård, NTNU Vitenskapsmuseet CC BY-SA 4.0


Legg igjen en kommentar