Evolusjon!

Finnes det DNA i insekthuder?

By Magni Olsen Kyrkjeeide
Chironomid adult resting on leaf. Photo: Torbjørn Ekrem, NTNU Vitenskapsmuseet
Voksen fjærmygg. Foto: Torbjørn Ekrem, NTNU Vitenskapsmuseet

Akvatiske insekter blir ofte brukt til å overvåke vannkvalitet i ferskvannssystemer. Dette er fordi denne organismegruppen inneholder både arter som er veldig sensitive for forurensning og arter som tåler det godt. Fjærmygg er en gruppe akvatiske insekter som har høy artsdiversitet, de er mange og utbredt i alle økosystemer som bekker, elver og innsjøer. Ved hudskifte etterlater voksne fjærmygg hudrester på vannoverflaten og disse hudene brukes ofte i overvåkning. Dessverre er de gjerne vanskelig å bestemme til art.

Chironomid skin (preserved in ethanol). Photo: Petra Kranzfelder
Hudrestene fra en voksen fjærmygg som har gjennomgått hudskifte (bevart i etanol). Foto: Petra Kranzfelder

DNA-strekkoding er et molekylært verktøy som kan løse dette problemet. Med dette verktøyet kan korte DNA-sekvenser fra ukjente arter sammenlignes med et kvalitetssikret bibliotek av kjente arter. Ved å sammenligne likheter i DNA kan man finne identiteten på den ukjent arten. Denne metoden er i ferd med å bli utbredt i overvåkning av ferskvannssystemer (se International Barcode of Life (iBOL)).

Besøkende PhD-stipendiat, Petra Kranzfelder, ekstraherer DNA fra fjærmygghuder ved NTNU Vitenskapsmuseet. Foto: Narjes Yousefi, NTNU Vitenskapsmuseet

Avgjørende for suksess er allikevel metoden for ekstraksjon av DNA. Kvaliteten på DNA må være god for at man skal lykkes i identifiseringen. Derfor har vi (Petra Kranzfelder, Torbjørn Ekrem, og Elisabeth Stur) samlet fjærmygghuder i Norge og Costa Rica og er i ferd med å teste ulike ekstraksjonsmetoder på laben på NTNU Vitenskapsmuseet. Vi håper å kunne identifisere flere fjærmygghuder ved å optimalisere ekstraksjonsmetoden. Dette arbeidet kan bidra til å forbedre overvåkning på verdensbasis. Vi håper derfor vi finner nok DNA i disse hudene, men vi må ennå vente noen måneder før vi har et godt svar på dette.

Petra Kranzfelder and Ron Tchida collect chironomid skins from stream near waterfall in Bribri, Limón, Costa Rica. Photo: Lynne Tchida
Petra Kranzfelder og Ron Tchida samler fjærmygghuder i en bekk nært fossefall i Bribri, Limón, Costa Rica. Foto: Lynne Tchida

Skrevet av Petra Kranzfelder (Besøkende PhD-stipendiat ved NTNU fra University of Minnesota, USA)Kommentarer

William Grøndahl 09 okt 2022

Kjempemorsom forskning. Det er akkurat slik forskning som lærer oss å finne svar på interesante spørsmål – og kanskje spørsmål ingen andre tidligere har stilt. Stå på med den gode jobben dere gjør 🙂

Legg igjen en kommentar