Evolusjon!

Telt til så mangt

By Torbjørn Ekrem

Sirkustelt, fjelltelt, familietelt, fortelt, et telt kan brukes til så mangt – også til studier av biologisk mangfold, men da med en telttype ikke alle har hør om: Malaisetelt.

Malaisefelle ved Sametijohka i Finnmark
Malaisetelt ved Sametijohka i Finnmark

Felletypen ble først brukt på 1930-tallet og har fått sitt franskklingende navn fra den svenske insektforskeren René Malaise som oppfant fellen. Den viste seg straks å være svært effektiv til innsamling av flygende insekter og har blitt hyppig brukt i kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold siden den tid. Konstruksjonen er like enkel som den er genial og benytter seg av insekters iver etter å krabbe oppover når de støter på en hindring: En tynn stoffduk danner vegger og halve tak i teltet (se bildet), men i motsetning til vanlige telt finnes også en midtvegg som hindrer gjennomflyging. Taket skråner oppover mot et toppunkt der en åpning ender i en samleflaske med fikseringsvæske. Insekter som flyr inn i fella krabber og flyr oppover så langt de kommer og ender opp i samleflaska som enkelt kan byttes med jevne mellomrom.

Det er liten tvil om at Malaisefella er effektiv og en felle kan fange flere tusen insekter i løpet av en uke, avhengig av hvor den står og når i sesongen innsamlingen blir gjort. Men, siden plasseringen og tilfeldige faktorer kan påvirke hvilke dyr som går i fella har det tidligere vært uklart om innsamlingene som blir gjort er representative for området fellen er plassert i. Et vitenskapelig studie utført i Rondane av forskere ved NTNU Vitenskapsmuseet og NINA undersøkte dette i detalj og fant at det ikke var signifikante forskjeller i fjærmyggfangsten mellom fem ulike feller i samme miljø (Diserud, Stur & Aagaard 2013). Dette er godt nytt for brukere av Malaisetelt, siden vi nå i større grad enn tidligere kan stole på at fangsten i fella er representativ for artsrike insektgrupper som flyr i et bestemt område.

The Global Malaise Program er et verdensomspennende forskningsprosjekt som utnytter Malaisefellens innsamlingsegenskaper og DNA-strekkoding til undersøkelser av insektmangfoldet ved et stort antall lokaliteter (se kartet). Målet er å sammenligne artsmangfold i tid og rom ved å benytte seg av nøyaktig samme innsamlingsmetodikk på svært ulike områder på kloden. NTNU Vitenskapsmuseet og det norske nettverket for DNA-strekkoding (NorBOL) deltar i prosjektet med to feller i en hage på Byåsen i Trondheim. De første resultatene forventes høsten 2014 og vi gleder oss til å se hvordan insektmangfoldet i en nordlig byhage er sammenlignet med andre steder i verden. Det er nok mer rundt oss til daglig enn det de fleste av oss er klar over!

Lokaliteter i Global Malaise Program
Lokaliteter i Global Malaise Program


Kommentarer

Nils Kristian Aanderaa 15 sep 2014

Mange insekter bruker månelys som hjelp når de skal fly rett fram. Dette er noe problematisk når ulike former for «månelys» dukker opp i form av gatelys, utevegglys osv. «Det nye lyset» fører til at slike insekter flyr i sirkler og ofte skader seg av høye temperaturer

Og så til et spørsmål som jeg har lurt på i mange år: Vil ikke slikt kunstig lys i tettbygde strøk sterkt påvirke livsforholdene for enkelte insekter? Kan menneskers behov for egenprodusert lys ha utryddet noen insektarter?

Legg igjen en kommentar