Evolusjon!

Vrimoseslekta i Norge ny kunnskap!

By Kristian Hassel

Vrimoseslekta Tortella har sin største artsdiversitet i områder med mediterrant klima og baserik berggrunn eller baserikt jordsmonn. Inntill nylig har har fem av Europas 13 arter vært kjent fra Norge. Gjennom prosjektet «Moser i dårlige kjente habitat» finansiert av Artsdatabanken, har økt fokus på kalkrike områder ført til funn av to nye arter av vrimoseslekta i Norge. I siste nummer av Blyttia (Tidsskrift for Norsk Botanisk Forening) pressenteres de to nye artene og vi gir en bestemmelsesnøkkel til slekta.

Tortella artikkelen i Blyttia: Hassel & Høitomt 2013. Blyttia 71:215-224

 

Forside Blyttia med bilde av vår vanligste art i slekta putevrimose Tortella toruosa.
Forside Blyttia med bilde av vår vanligste art i slekta putevrimose Tortella toruosa.

Blyttia

Kalkvrimose Tortella bambergeri er funnet på kalkberg langs store deler av kysten nord til Nordland. (Foto K. Hassel)
Kalkvrimose Tortella bambergeri er funnet på kalkberg langs store deler av kysten nord til Nordland. (Foto K. Hassel, NTNU Vitenskapsmuseet)
Alpevrimose Tortella alpicola er funnet på kalkrike berg både på Oppdal og i Trondheim. (Foto K. Hassel)
Alpevrimose Tortella alpicola er funnet på kalkrike berg både på Oppdal og i Trondheim. (Foto K. Hassel, NTNU Vitenskapsmuseet )

 

 Legg igjen en kommentar