Evolusjon!

Ny levermose for Norge oppdaget i Fusa kommune

By Kristian Hassel

Colura calyptrifolia ble funnet for første gang i Skandinavia 29. mai 2013 på en bergvegg i Fusa kommune. Denne hyperoseaniske levermosen er fra før kjent i Europa fra de Britiske øyer, Bretagne og Normandie i Frankrike og Makaronesia. Ellers har den sin hovedutbredelse i tropiske områder i Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Colura calyptrifolia med sin karakteristiske gulgrønne farge og lange nebb på bladene. Her vokser den sammen med skjørblæremose Frullania fragilifolia. Foto K. Hassel

Det var under oppstartsmøte på Artsprosjektet «Levermoser på Vestlandet», finansiert av Artsdatabanken, Colura calyptrifolia ble oppdaget på en 20 meter bred og fem meter høy bergvegg. Lars Söderström oppdaget den lille, men karakteristiske arten til stor begeistring fra alle i turfølget.

Bergveggen hvor Colura calyptrifolia ble oppdaget. Foto K. Hassel
Deltakere på ekskursjonen, bak fra venstre: Einar Heegaard, Torbjørn Høitomt, Maria Lima, Kristin Wangen, Hans H. Blom, John Bjarne Jordal og Leif Appelgren. Foran fra venstre: Geir Gaarder, Lars Söderström og Kristian Hassel. Kirstin Flynn var også med å finne Colura calyptrifolia, men var ikke til stede da bilde ble tatt. Foto K. Hassel


Legg igjen en kommentar