Evolusjon!

Trær i moseherbariet!

By Magni Olsen Kyrkjeeide

I disse dager jobbes det med å dataregistrere alt utenlandsk mosemateriale i herbariet på NTNU Vitenskapsmuseet og da dukker det innimellom opp spennende ting. Blant annet skjeletter og gamle mikroskoppreparater (blader og tverrsnitt av moser legges mellom to tynne glass slik at detaljer kan studeres i mikroskop). Les mer om hva bryologene brukte til dette før glass ble lett tilgjengelig på bloggen Glimt fra samlingene.

I går ble eksotiske trær registrert.

Hypnodendron auricomum er en uvanlig stor mose. Dette eksemplaret er i overkant av 15 cm høy! Foto: Magni O. Kyrkjeeide

Hypnodendron er en slekt av bladmoser som vokser på på den sørlige halvkule. De har alle greinene sine i toppen av skuddet og et såkalt trelikt utseende. Navnet  Hypnodendron kommer av det greske ordet hypnon som betyr en type mose og dendron som betyr trelik.

Dette eksemplaret av Hypnodendron dendroides (merk deg navnet med dendron=tre i både slekta og artsnavnet, tre tre på norsk?) er samlet på Papua Ny-Guinea. Foto: Magni O. Kyrkjeeide

 

Gjenbruk av papir er fine greier ved innsamling av moser. En gang fikk jeg tilsendt et belegg innpakket i et noteark til 3. klarinett. Denne innpakningen har poststempel fra Budapest. Foto: Magni O. Kyrkjeeide

Mange av de utenlandske innsamlingene er gamle, med pen, snirklete håndskrift som tidvis er en utfordring å tyde.

Dette belegget er samlet i 1897. Coll. på etikketen betyr samleren av mosen. Legg merke til innsamler her, Coll.: www. World wide web var visst tidlig ute! Foto: Magni O. Kyrkjeeide

Vi har våre egne små mosetrær også. Palmemose Climacium dendroides er en ganske vanlig art i hele Norge. Den ser også ut som et lite tre.

Palmemose er en veldig krafitg art (i moseforstand) og den er ganske lett å kjenne igjen fordi den ser ut som et lite tre. Foto: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Climacium_dendroides.jpeg
Legg igjen en kommentar