Evolusjon!

Halloween i herbariet!

By Magni Olsen Kyrkjeeide

Nå om dagen registreres det en del eldre moseinnsamlinger i herbariet på NTNU Vitenskapsmuseet og i disse Halloween-tider dukket det opp mer enn mose i den ene kapselen. Deler av et fugleskjelett lå sammen med et fint belegg av fagerlemenmose (Tetraplodon mnioides) samlet på 60-tallet. Lemenmosene vokser på kadaver og kanskje disse beina er restene av kadaveret denne arten vokste på? Spooky greier, kanskje har vi flere skjeletter i skapene her…

Skjelett i skapene i herbariet! Foro: Hanna Skar Knutsen


Kommentarer

Legg igjen en kommentar