Evolusjon!

Kjære kommune!

By Magni Olsen Kyrkjeeide

Norge satte seg et mål om å stanse tap av biologisk mangfold innen 2010. Vi har passert 2010 og vet ennå ikke en gang hvor mange arter vi har i Norge. Men, som et ledd i bevaring av truede arter her i landet sendte tidligere miljøvernminister Erik Solheim ut postkort til alle landets kommuner i 2008. På kortet var det bilde av en utrydningstruet art som kommunen ble oppfordret til å passe ekstra godt på. I alt ble det sendt ut 430 ulike postkort med 430 forskjellige arter. Av disse var 15 moser. Sjekk lista nedenfor og finn ut om din kommune «passer» på en moseart. Hvis den ikke gjør det kan du finne ut hvilke art din kommune har fått utdelt på Direktorat for naturforvaltning sine nettsider.

Trøndertorvmose er endemisk for Nord-Trøndelag. Det vil si at dette er det eneste stedet i verden hvor denne arten er funnet. Foto: Kjell I. Flatberg

Nord-Trøndelag

Sør-Trøndelag

Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane

Hordaland

Rogaland

Buskerud

Oppland

Oslo og Akershus

Vestre Slidre i Oppland har blitt spurt om de kan passe litt ekstra godt på sagtrompetmose som er oppført som sårbar i Norsk Rødliste.


Legg igjen en kommentar