Evolusjon!

Moseovervåkning

By Kristian Hassel

Naturindeks for Norge er et prosjekt som skal dokumentere tilstanden og utviklingen for arter og naturtyper over hele landet. Dette skal på en oversiktlig måte vise om vi når målet om å stanse tapet av biologisk mangfold.

NTNU Vitenskapsmuseet har ansvar for moser, og vi overvåker følgende arter:

* Anastrophyllum joergensenii nipdraugmose
* Anastrophyllum donnianum praktdraugmose
* Scapania nimbosa tortvebladmose
* Herbertus stramineus fossegrimemose
* Aulacomnium turgidum fjellfiltmose
* Cinclidium arcticum fjellgittermose

Fjellgittermose (over) og fjellfiltmose er to av artene som overvåkes. Foto k. Hassel

For å kunne overvåke disse artene har det blitt lagt ut såkalte fastruter i områder hvor artene er kjent fra. Fastrutene for fjellgittermose og fjellfiltmose er på 0,5 x 0,5 meter. Disse er lagt i nord-sør-retning, koordinatfestet og merket med både bambus- og aluminiumspinner i alle fire hjørner. De er derfor lette å finne igjen og artssammensetning og forekomst kan derfor analyseres i eksakt samme rute år etter år for å finne ut om vegetasjonen endrer seg. Overvåkningen blir dermed heller ikke avhenging av enkeltpersoner. Dette er en vanlig feltmetode å bruke hvis man er interessert i å registrere om det skjer endringer over tid, f. eks. i beiteområder hvor man gjerne sammenligner ubeitede mot beitede arealer.

En fastrute blir lagt på et passende sted og merket godt sånn at samme rute kan analyseres flere ganger. Foto: K. Hassel

Fjellgittermose og fjellfiltmose er følsomme for temperaturendringer. En endring i forekomsten av disse to artene kan derfor være en indikator på klimaendringer i fjellet.Legg igjen en kommentar