NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Kulturlandskapskonferansen i Lom 4. og 5. september: Arvesølv til begjær eller besvær?

By Gunnar Austrheim

Her blir det blandt mye annet presentasjoner fra deltagere i fokusgruppearbeidet i DYLAN: Hvordan kan vi forvalte vår natur- og kulturarv i fjellet? Rettighetshavernes syn på vern og forvaltningspraksis i fjellets landskapsvernområder.

Se programmet som pdf-fil her.