NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Hva er dette våset om at koraller bare finnes i syden?

By Anita Kaltenborn

Bare fordi kaldtvannskorallene ikke har symbiose med alger og derfor kan leve på større dyp enn lyset trenger ned, betyr ikke at de ikke finnes…. heller ikke at de ikke er vanlige, her i alle fall.

Vi er heldige, for Trondheimsfjorden og Trøndelagskysten er pakkfull av kaldtvannskoraller.

Denne hornkorallen er sannsynligvis en Anthothela grandiflora (M. Sars , 1856)

I Trondheimsfjordens bratte sider og terskler trives både hornkoraller og steinkoraller, der de blir forsynt med friskt, kaldt, rent Kyst- og Atlanterhavsvann, og byttedyr. De noe skjørere sjøfjærene har funnet seg til rette på mudderbunnen på bunnen og flatere partier av fjorden.

Kaldtvannskorallene er rovdyr. De kaster seg over de byttene de får tak i og lammer dem med neslecellene sine. På samme måte som brennmaneten forsøker å gjøre på deg, dog det nok vel så mye fungerer som forsvar.

En av tidenes fremste korallforskere Hjalmar Broch jobbet her ved Vitenskapsmuseet for omtrent hundre år siden. Han samlet inn et stort antall objekter til våre samlinger.

Trondheim har akkurat hatt besøk av en australsk forsker som har sett på nettopp disse korallene. Det kan se ut som om hun har funnet flere nye arter for vitenskapen blandt dette materialet.

Hornkorallene har ofte flotte farger i rosa, orange og rødt, gult og fiolett.  Paramuricea placomus er en viftekorall som slett ikke er uvanlig  på hard bunn langs hele Trondheimsfjorden,  stort sett på større dyp enn 20 m.

Steinkorallen Lophelia pertusa danner store rev som fungerer som habitat for en rekke andre arter. Madrepora occulata er ikke fullt så vanlig, men bidrar ofte i revbyggingen sammen med Lophelia.

Dødningehånd er en av korallene du kan finne helt oppe i fjæra.

Hvis du har lyst til å se noen bilder av  levende koraller er denne siden fin.

http://www.mareano.no/nyheter/nyheter_2008/andfjordens_perle