NTNU Vitenskapsmuseets blogger

I dag gror skogen igjen i Erdalen – når var her sist skog? Feltarbeidet sist sommer kan gi nye spor etter setrenes og beitingens historie

By Gunnar Austrheim
Erdalsetra august 2010. Foto: Kari Hjelle
Erdalsetra august 2010. Foto: Kari Hjelle

I august 2010 gjorde Mons Kvamme, Trond Lødøen, Brith Natlandsmyr og Kari Hjelle feltarbeid i Erdalen; spesielt i områdende på og rundt Erdalsetra/Storesetra og Vetledalseter. Her ser vi i dag gjengroing av kulturmarken, med kort avstand fra setervollene til skog. Feltarbeidet omfattet biomangfold, nyere tids kulturminner, arkeologi og vegetasjonshistorie. Les mer i pdf.