NTNU Vitenskapsmuseets blogger

23. november 2010

By Tove Eivindsen

Nå har den siste av de tre pilotklassene fullført, og vi er i gang med å evaluere.

Prosjektgruppa (Solbjørg, Lise Mariann, Guro og meg) hadde møte før helga, og gikk gjennom elevenes tilbakemeldinger.

Noen glimt:

  • 70 % sier de lærte noe nyttig om «deling, ikke stjeling» på internett.
  • 66 % sier det var mer motiverende at resultatet kommer på nett med en gang.
  • 67 % sier dagen var bra eller veldig bra.
  • 69 % sier Vitenwiki var lærerikt.

I tillegg diskuterte vi endringer i opplegget, som vi håper blir en del av skoletjenestens tilbud her på museet neste år. Blant annet tror vi halvdagsopplegg går bedre, en hel dag er for lenge i forhold til hvor raskt elevene jobber. Mindre grupper tror vi også er heldig, slik at de blir færre forfattere som skal samarbeide om hver artikkel.

Vi vil også bruke mer tid på å forklare kjernen i prosjektet – hvordan en skal skille mellom troverdige og ikke troverdige kilder på nett, og hvor en kan finne gode, kvalitetssikra og offentlige sider.

Alt dette skal selvsagt formuleres i en rapport til Fornyingsdepartementet, (som vi igjen takker for finansieringen!). Vi jobber også med håndbok for opplegget framover.