NTNU Vitenskapsmuseets blogger

18. november 2010

By Tove Eivindsen

Inspirerande ord i Dag og tid sist fredag: I eit intervju seier romanforfattar og filosof Umberto Eco:

«I framtida vil utdanning ha som mål å lære kunsten å filtrere. Det er ikkje naudsynt å lære kvar Katmandu ligg, eller kven som var den første franske kongen etter Karl den store, for slikt finn ein overalt. Derimot burde ein be studentane undersøkje femten nettstader for å finne ut kven som etter deira meining er den mest truverdige. dei må lære kunsten å samanlikne.»

For å sitere kollega Arnfinn, «Han la det fram på ein slik måte at ein kunne nesten tru det var han som dreiv Vitenwiki. Artig.»

Det synest vi også! takk for tipset!